Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694720
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2015: 1-100

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2015


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2015: 1-100 101-202 203-231 ARHIVA

Hotarârea nr. 1/14 ianuarie 2015 privind acoperirea definitivă pentru anul 2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al judeţului Vaslui ;
Data:19 ianuarie 2015

Hotarârea nr. 2/14 ianuarie 2015 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2014;
Data: 19 ianuarie 2015

Hotarârea nr. 3/14 ianuarie 2015 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Şcoala te face OM!";
Data: 19 ianuarie 2015

Hotarârea nr. 4/14 ianuarie 2015 privind aprobarea proiectului "Şcoala te face OM!" şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 19 ianuarie 2015

Hotarârea nr. 5/14 ianuarie 2015 privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Aurora" Vaslui în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui începând cu anul 2014-2016.
Data: 19 ianuarie 2015

Hotarârea nr. 6/30 ianuarie 2015 privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr.289/29.12.2014 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014;
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 7/30 ianuarie 2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 197/2014 privind aprobarea actualizării Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui şi a Listei de investiţii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare 2014-2020; ANEXA MASTER PLAN (154 MB)
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 8/30 ianuarie 2015 privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 9/30 ianuarie 2015 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huşi – Fălciu;
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 10/30 ianuarie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 11/30 ianuarie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 12/30 ianuarie 2015 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2015-2016;
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 13/30 ianuarie 2015 pentru modificarea art.1 alin.(2) al Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Data: 02 februarie 2015

Hotarârea nr. 14/30 ianuarie 2015 privind validarea Dispozitiei Preşedintelui Consiliului judetean Vaslui nr. 289/29.12.2014 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2014, cu modificarile ulterioare
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 15/24 februarie 2015 privind rectificarea a XIII-a a bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2014
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 16/24 februarie 2015 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,PASAJ DE LEGÃTURÃ ÎNTRE CORP ADMINISTRATIV ŞI CORP «E» ŞI REPARAŢII CORPUL ADMINISTRATIV” la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 17/24 februarie 2015 privind adoptarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 18/24 februarie 2015 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 19/24 februarie 2015 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 20/24 februarie 2015 privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2015;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 21/24 februarie 2015 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;.
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 22/24 februarie 2015 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „ Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV” S.A.;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 23/24 februarie 2015 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de colaborare nr.162584/18.11.2014 între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Vaslui şi Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Fălciu referitor la implementarea comună a Proiectului privind « Controlul integrat al poluării cu nutrienţi »;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 24/24 februarie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 25/24 februarie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 26/24 februarie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 27/24 februarie 2015 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui pentru derularea acţiunilor Centrului de Informare Europe Direct Vaslui; .
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 28/24 februarie 2015 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 29/24 februarie 2015 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui pentru anul 2015.
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 30/24 februarie 2015 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 4 martie 2015

Hotarârea nr. 31/17 martie 2015 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Vaslui, în calitate de partener, la implementarea proiectului „ONG-uri şi instituţii pentru comunitatea vasluiană”
Data: 23 martie 2015

Hotarârea nr. 32/17 martie 2015 privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene Vaslui să emită avize consultative în vederea eliberării atestatelor de producător.
Data: 23 martie 2015

Hotarârea nr. 33/27 martie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 34/27 martie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.012014 – 31.12.2014;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 35/27 martie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 36/27 martie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2014 – 31.12. 2014;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 37/27 martie 2015 privind aprobarea dezmembrãrii imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 233 ;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 38/27 martie 2015 privind aprobarea dreptului de uz către E.ON Moldova Distribuţie S.A. Iaşi asupra unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Bârlad, strada 1 Mai, aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Vaslui;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 39/27 martie 2015 privind aprobarea diminuãrii tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a douã loturi din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rãşcanu, nr. 2B, aflate în proprietatea privatã a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 40/27 martie 2015 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare salina la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti”;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 41/27 martie 2015 privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 42/27 martie 2015 privind aprobarea Strategiei pentru reducerea consumului de energie convenţională în sectorul serviciilor publice din zona transfrontalieră Vaslui, Leova, Hânceşti, Izmail;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 43/27 martie 2015 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui ANEXE (178 MB)
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 44/27 martie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 45/27 martie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 46/27 martie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 47/27 martie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 48/27 martie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 49/27 martie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Locuinţe Protejate Vaslui;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 50/27 martie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti Vutcani;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 51/27 martie 2015 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului MANOLE ION, director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 52/27 martie 2015 privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor, ce revin postului de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui, domnului Ghineţ Aurel
Data: 03 aprilie 2015

Hotarârea nr. 53/24 aprilie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Judeţul Vaslui
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 54/24 aprilie 2015 privind aprobarea cumpărării a cinci imobile - apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 55/24 aprilie 2015 privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 56/24 aprilie 2015 privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 57/24 aprilie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 58/24 aprilie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 59/24 aprilie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 60/24 aprilie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 61/24 aprilie 2015 privind completarea Anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.201/17 decembrie 2014 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de Încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2015;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 62/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 63/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 64/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 65/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 66/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 67/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 68/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Reabilitare şi recuperare pentru Copii Fălciu;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 69/24 aprilie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti - Vutcani;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 70/24 aprilie 2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 71/24 aprilie 2015 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către S.C. E.ON Distribuţie România S.A. pentru suprafaţa de 2.560,00 mp teren având ca amplasament existent şi proiectat pe traseul drumului judeţean DJ 243 B de la km 0 + 064 la km 1 + 923, care face legătura Între municipiul Bârlad, comuna Perieni şi comuna Ciocani, drum aflat În domeniul public al judeţului Vaslui;
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 72/24 aprilie 2015 privind promovarea temporară a domnului GHINEŢ AUREL, in funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui
Data: 05 mai 2015

Hotarârea nr. 73/21 mai 2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Gheţău Ionuţ-Cristian;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 74/21 mai 2015 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Severin Ionut-Bogdan
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 75/21 mai 2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Poiană Constantin;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 76/21 mai 2015 privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Cartas Elena-Coca
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 77/21 mai 2015 privind modificarea componentei nominale a Comisiei de validare
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 78/21 mai 2015 privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 79/21 mai 2015 privind modificarea componentei nominale a Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 80/21 mai 2015 privind rectificarea a II-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 81/21 mai 2015 privind rectificarea a II-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 82/21 mai 2015 privind rectificarea I a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 83/21 mai 2015 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-eonomici, aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui”;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 84/21 mai 2015 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.232 din 22.11.2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat de Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău-Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Neamţ-consiliul Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui-Consiliul Judeţean Vaslui;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 85/21 mai 2015privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unui imobil aflat în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 86/21 mai 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 87/21 mai 2015 privind completarea articolului nr. 2 la Hotărârea nr. 206/2014 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici care fac obiectul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare eu apa, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui - Etapa a II-a"
Data: 26 mai 2015

Hotarârea nr. 88/04 iunie 2015 privind aprobarea dezmembrãrii în două loturi a imobilului Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti, aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;
Data: 08 iunie 2015

Hotarârea nr. 89/04 iunie 2015 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 08 iunie 2015

Hotarârea nr. 90/04 iunie 2015 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui actualizată; Data: 08 iunie 2015
Hotarârea nr. 91/04 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.128/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitare, modernizarea, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Data: 08 iunie 2015

Hotarârea nr. 92/04 iunie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Reabilitare, modernizarea, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti - Relocarea gospodăriilor de apă de incendiu şi menajeră în corp clădire centrală termică existent”;
Data: 08 iunie 2015

Hotarârea nr. 93/04 iunie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 08 iunie 2015

Hotarârea nr. 94/04 iunie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 08 iunie 2015

Hotarârea nr. 95/04 iunie 2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 43/2015 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui;
Data: 08 iunie 2015

Hotarârea nr. 96/26 iunie 2015 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Vaslui; ANEXA (432 MB)
Data: 30 iunie 2015

Hotarârea nr. 97/26 iunie 2015 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui;
Data: 30 iunie 2015

Hotarârea nr. 98/26 iunie 2015 privind rectificarea a III-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 30 iunie 2015

Hotarârea nr. 99/26 iunie 2015 privind rectificarea a III-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 30 iunie 2015

Hotarârea nr. 100/26 iunie 2015 privind înfiinţarea Centrului de formare profesională pentru administraţia publică locală în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui.
Data: 30 iunie 2015Hotarâri din 2015: 1-100 101-202 203-231 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-01-14 (8494 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact