Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694751
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunturi 2015

 • Instituţia Publică Vânzătoare: Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui.
  Felul licitatiei: Licitatie publica deschisa cu strigare.
  Deseurile (fier vechi) ce se vand, rezulta in urma demolarii unor parti din imobilul situat in municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 64.
  Detalii aici.


 • Materiale de informare pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare


 • Ne face plăcere să vă invităm, în perioada noiembrie - decembrie 2015, la caravana de informare "Înainte şi după. 8 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană.", organizată de Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul de Informare Europe Direct Vaslui. Detalii aici.


 • U.A.T. JUDEȚUL VASLUI, titular al proiectului „Construire clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” propus a fi amplasat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul Vaslui, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, fără a fi necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” propus a fi amplasat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Vaslui din strada Călugăreni, nrumărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-14:00 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmvs.anpm.ro.
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 10.11.2015”.


 • U.A.T. JUDEȚUL VASLUI” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” propus a fi amplasat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul Vaslui. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63 și la sediul titularului din mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 14.00.
  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Vaslui.” • Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, intenţionează să achiziţioneze 1(unul) apartament cu 3(trei) camere conform cerinţelor din caietul de sarcini şi fişa de date, care se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui.
  Depunerea ofertelor se va face în data de 19.Noiembrie 2015 până la orele 16,30, la Registratura Consiliului Judeţean Vaslui –Parter.
  Deschiderea plicurilor cu oferte se va face în data de 20.Noiembrie 2015, orele 10,00.
  După studierea caietului de sarcini şi a fişei de date, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui camera 406, etaj IV, sau la telefon 0235/361088 interior 203. Detalii aici.

 • În atenţia: OPERATORILOR DE TRANSPORT JUDETEAN PENTRU PERSOANE PRIN CURSE REGULATE

  În conformitate� reglementările� legii nr.92 din 2007, art.17 alin.1 lit. c ; Ordin� MAI nr.353 din 2007,art.4 lit. e� şi art.17 lit.a;b;c;d;e şi f , vă aducem la cunoştinţa că in perioada 03-17.09.2015 va avea loc sesiunea de modificări a Programului de transport judeţean 2014-2020.
  Propunerile de �modificări conform reglementarilor susmenţionate vor fi înaintate către Autoritatea judeţeană de transport din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui .
  Menţionam ca toate propunerile făcute vor fi mediatizate pe site-ul Consiliului Judetean Vaslui.
  Afişat azi 02.09.2015.


 • LICITAŢIA A FOST ANULATĂ, urmând a fi reorganizată la o dată ulterioară. Detalii aici.
  Instituţia Publică Vânzătoare: Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui.
  Felul licitatiei: Licitatie publica deschisa cu strigare.
  Deseurile ce se vand, rezulta in urma desfiintarii si demolarii Frontului de captare apa Negrilesti, Jud. Galati si a conductei de apa Negrilesti-Tutova, Jud. Vaslui.
  Detalii aici

 • 31.08.2015 ERATĂ:

  1. s-au modificat datele limită de depunere si deschidere a ofertelor

  2. se acceptă si apartamente situate la etajul 4 din 4 dacă imobilul are acoperiş sau izolaţie renovată
  Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, intenţionează să achiziţioneze 4 (patru) apartamente cu 3 (trei) camere conform cerinţelor din caietul de sarcini şi fişa de date, care se găsesc pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui.
  După studierea caietului de sarcini şi a fişei de date, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui (cam. 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361088 interior 138. Detalii aici.

 • Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, organizează licitaţie publică în vederea vânzării unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent, situate în municipiul Huşi, str. Huşi-Albiţa, nr.12, cu o suprafaţă totală de teren de 3011mp şi suprafaţa construită de 1382mp (conform caietelor de sarcini pentru fiecare imobil în parte), toate aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui. Detalii aici


 • Instituţia Publică Vânzătoare: Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui.

  Felul licitatiei: Licitatie publica deschisa cu strigare.

  Deseurile ce se vand, rezulta in urma desfiintarii si demolarii Frontului de captare apa Negrilesti, Jud. Galati si a conductei de apa Negrilesti-Tutova, Jud. Vaslui si anume: teava OL Dn 600, pana la 571,2 tone; teava OL Dn 400, pana la 250,8 tone; teava Φ 2 1/2”, pana la 722 kg; pompa Hebe 5 buc; pompa Lotru 5 buc; vana Dn 200-300 mm 12 buc; vana Dn 100 mm 20 buc; tamplarie metalica, pana la 2.188 kg si caramizi din demolare, pana la 132.000 buc.

  Detalii aici.


 • Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, CUI 3394171, telefon 0235/361.095, fax 0235/361.091, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, reprezentând Cabinetul nr.8 aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 72/15.04.2011. Detalii aici


 • Consiliul Judeţean Vaslui în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui organizează concursul "Sănătate din fructe şi legume" ce vizează încurajarea consumului de fructe în şcoli: Detalii despre desfaşurare şi regulamentul concursului aici.

  Anunţ sistare concurs

  Datorită numărului redus de lucrări înscrise în cadrul concursului ”Sănătate din fructe şi legume” desfăşurat în perioada 11-22 mai 2015, organizatorii au decis sistarea acestuia şi reluarea lui în decursul anului şcolar 2015-2016. Lucrările deja transmise în perioada 11-22 mai 2015 rămân înscrise în concurs.
  Informaţii referitoare la calendarul de desfăşurare al concursului vor fi afişate pe site-urile Consiliului Judeţean Vaslui şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui la o dată ulterioară. • Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, intenţionează să achiziţioneze 5 (cinci) apartamente cu 3 (trei) camere conform cerinţelor din caietul de sarcini şi fişa de date, care se găsesc pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui.
  După studierea caietului de sarcini şi a fişei de date, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui (cam. 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361088 interior 138. Detalii aici. • Consiliul Judeţean Vaslui invită joi, 21 mai 2015, ora 11:00, la Sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare şi clarificări privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015, în domeniile cult • Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 28 din 24 februarie 2015, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015, în domeniile cultură, culte, social şi sport.
  Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii, cultelor, social şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.
  Detalii aici.


 • Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, organizează licitaţie publică în vederea vânzării unor părţi din imobilul compuse din construcţii şi terenul aferent, situat în minicipiul Vaslui, str.General Ion Răşcanu nr.2B, (două loturi - 682 mp şi 565mp) aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
  Detalii aici.


 • Consiliul Judeţean Vaslui în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui organizează concursul "Sănătate din fructe şi legume" ce vizează încurajarea consumului de fructe în şcoli: Detalii despre desfaşurare şi regulamentul concursului aici.


 • Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, are disponibile 2(două) spaţii în vederea concesionării cu suprafeţele de 27,51mp şi respectiv 25,73mp, situate în clădirea Policlinicii stomatologice, din municipiul Vaslui str. Mihail Kogălniceanu nr. 35.
  Aceste spaţii pot fi folosite numai la activităţi medicale şi activităţi conexe actului medical.
  Pentru cei interesaţi, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui (cam. 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361088 interior 138.


 • Instituţia Publică Vânzătoare: Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui.
  Felul licitatiei: Licitatie publica deschisa cu strigare.
  Bunurile ce se vand, rezulta in urma desfiintarii si demolarii Frontului de captare apa Negrilesti, Jud. Galati si a conductei de apa Negrilesti-Tutova, Jud. Vaslui.
  Detalii aici.


 • Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, organizează licitaţie publică în vederea vânzării unor părţi din imobilul compuse din construcţii şi terenul aferent, situat în minicipiul Vaslui, str.General Ion Răşcanu nr.2B,(două loturi - 682 mp şi 565mp) aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
  Detalii aici.

 • În atenţia: UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ŞI OPERTORILOR DE TRANSPORT DE PE RAZA JUDEŢULUI VASLUI

  Conform art. 17 alin.(1) pct. c) din legea 92/2007 , Consiliul Judeţean Vaslui are obligaţia de a actualiza periodic traseele din programul de transport al judeţului 2014-2020, motiv pentru care a stabilit o sesiune de propuneri de modificări în perioada 03-17.09.2015. Ulterior toate propunerile administraţiilor locale, comunale şi ale operatorilor de transport au fost centralizate şi publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui începând cu data de 28.09.2015. Mai multe detalii puteţi afla accesând documentele ataşate

  Propuneri de modificare a Programului de transport judeţean 2014-2020.


Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-01-13 (1741 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact