Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694756
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţuri posturi scoase la concurs 2015

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • un post, nivel superior în cadrul Serviciului de atribuire a contractelor de achiziții publice, Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice - inspector de specialitate, grad profesional debutant
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment de monitorizare a serviciilor de sănătate, socio-educative și culturale, Direcţia dezvoltare şi cooperare;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment de monitorizare a serviciilor de sănătate, socio-educative și culturale, Direcţia dezvoltare şi cooperare;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment de monitorizare a serviciilor de sănătate, socio-educative și culturale, Direcţia dezvoltare şi cooperare;
  Detalii aici.

 • Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment investiții și reabilitarea drumuri județene, Direcția tehnică;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice;
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul dezvoltare locală, management proiecte şi informare europeană, Direcţia dezvoltare şi cooperare.
  Detalii aici.
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei Administraţie Publică, astfel:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul juridic contencios şi coordonarea consiliilor locale;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul juridic contencios şi coordonarea consiliilor locale;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul relaţii cu publicul şi consilierii;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul relaţii cu publicul şi consilierii;
  Detalii aici.
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel
  • un post, nivel superior în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar, Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice - inspector de specialitate, grad profesional IA
  Detalii aici.
  FORMULARE DE COMPLETAT aici
  Rezultate selecţie dosare aici
  Rezultate proba scrisa aici
  Rezultat interviu aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei tehnice, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment investiţii şi reabilitare drumuri judeţene;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
  Detalii aici

  FORMULARE DE COMPLETAT aici


 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment managementul calităţii
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • două posturi în cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor, Direcţia economică - portari
  • două posturi în cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor, Direcţia economică - şoferi
  Detalii aici.
  Rezultate selecţie dosare Rezultate probă scrisă Rezultate interviu Rezultate finale

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de conducere, perioadă nedeterminată, astfel:
  • Director executiv, clasa I, grad profesional II – Camera Agricolă a Judeţului Vaslui
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs/examen promovare în grad profesional, funcţie publică de execuţie, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment informatică, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul dezvoltare locală, integrare europeană, Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul dezvoltare locală, integrare europeană, Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale;
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:
  • inspector de specialitate, grad profesional II - Serviciul contabilitate
  Detalii aici.

  Rezultate:
  • Selectie dosare aici
  • Probă scrisă aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează următoarele concursuri de recrutare
  • funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
   • un post, nivel superior în cadrul Compartimentului redacţional pentru editarea Monitorului Oficial al judeţului Vaslui, Direcţia administraţie publică - inspector de specialitate, grad profesional I
   Detalii aici.

   Rezultate - INSPECTOR DE SPECIALIATE
  • funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
   • un post în cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor, Direcţia economică - portar
   Detalii aici.

   Rezultate - PORTAR
   • Selectie dosare aici
   • Probă scrisă aici

  • funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
   • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment investiţii şi reabilitare drumuri judeţene, Direcţia tehnică
   Detalii aici

  • funcţie publică de execuţie, perioadă determinată, astfel:
   • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale, Direcţia administraţie publică
   Detalii aici


  • funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
   • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Transport public judeţean - Autoritatea judeţeană de transport, Direcţia tehnică
   • consilier, clasa I, grad profesional superior - Transport public judeţean - Autoritatea de autorizare, Direcţia tehnică.
   Detalii aici

  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 05-07.05.2015, concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • 2 posturi consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul contabilitate:
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 17 - 19.03.2015, concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă determinată, astfel:
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale, Direcţia administraţie publică
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează în data de 19.03.2015, examen de promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:
  • Inspector de specialitate, grad profesional II în cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi consilierii - Direcţia administraţie publică;;
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 18 – 20.03.2015, concurs recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • un post, nivel mediu, Compartimentul relaţii cu publicul şi consilierii, Direcţia administraţie publică – referent, treapta profesională II;
  Detalii aici.
  Rezultat selectie dosare aici
  Rezultat proba scrisă aici
  Rezultat contestaţieaici
  Rezultat interviu aici
  Rezultat final aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 25-27.03.2015,concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Direcţia tehnică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 25-27.03.2015,concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Direcţia tehnică.
  Detalii aici.

  Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 26-30.03.2015,concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul transport public judeţean – Autoritatea judeţeană de transport, Direcţia tehnică.
  Detalii aici.

  Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 26-30.03.2015,concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul investiţii şi reabilitare drumuri judeţene, Direcţia tehnică.
  Detalii aici.

  Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 01-03.04 .2015, concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcţii şi Cadastru Imobiliar
  Detalii aici.
 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 03 – 05.02.2015, concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul contabilitate;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul buget-finanţe, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul dezvoltare locală, integrare europeană, Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 20 – 22.01.2015, concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă determinată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii, Direcţia tehnică
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 19-21.01.2015, concurs/examen promovare în grad profesional, funcţie publică de execuţie, astfel:
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul managementul calităţii;
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul contabilitate;
  Detalii aici.
 • Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

  Publicat pe: 2015-01-09 (14171 citiri)

  [ Inapoi ]

    Acasa Utile Contact