Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693849
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs/examen de promovare - ian 2015

ANUNŢ

            Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 19-21.01.2015, concurs/examen promovare în grad profesional, funcţie publică de execuţie, astfel:

 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul managementul calităţii;
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul contabilitate;

Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 19.01.2015, orele 10:00;
 • interviul în data de 21.01.2015, orele 10:00;
 • dosarele de înscriere la concurs/examen până la data de 07.01.2015, orele 16:00;
 • selecţia dosarelor de concurs/examen în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la concurs/examen:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  et. IV, cam. 412 sau telefon 0235/361.086 int. 218.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-12-19 (1252 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact