Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704233
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2014: 101-213

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2014


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2014: 1-100 101-213 ARHIVA

Hotarârea nr. 101/14 august 2014 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 102/14 august 2014 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 103/14 august 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I 2014;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 104/14 august 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe semestrul I 2014;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 105/14 august 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I 2014;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 106/14 august 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I 2014;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 107/14 august 2014 privind aprobarea Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 108/14 august 2014 privind aprobarea Normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 109/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 110/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 111/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 112/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 113/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 114/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 115/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Locuinţe Protejate Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 116/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 117/14 august 2014 privind înfiinţarea „Centrului de resurse” şi a „Centrului pentru asistenţă, orientare, consiliere şi formare profesională pentru grupurile vulnerabile” prin reorganizarea Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 118/14 august 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 119/14 august 2014 privind transmiterea spaţiilor şi a instalaţiei comune din interiorul imobilului situat în Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 4, aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 120/14 august 2014 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în localitatea Huşi, str. Huşi-Albiţa nr. 12, aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 121/14 august 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 122/14 august 2014 privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Vaslui în Adunarea Reprezentanţilor, organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
Data: 20 august 2014

Hotarârea nr. 123/30 septembrie 2014 privind propunerea de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a cotelor şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015 şi estimările pentru anii 2016-2018;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 124/30 septembrie 2014 privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI HUŞILOR;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 125/30 septembrie 2014 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 126/30 septembrie 2014 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 127/30 septembrie 2014 privind rectificarea a III-a a bugetului creditului intern pe anul 2014;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 128/30 septembrie 2014 privind adoptarea proiectelor de buget ale Judeţului Vaslui pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 129/30 septembrie 2014 privind aprobarea participării Judeţului Vaslui la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Vaslui, însuşirea actului constitutiv şi a statutului acestei asociaţii;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 130/30 septembrie 2014 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care Judeţul Vaslui este membru asociat;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 131/30 septembrie 2014 privind prelungirea perioadei de tragere din linia de credit contractate cu CEC Bank în baza Hotărârii nr. 109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 132/30 septembrie 2014 privind trecerea unor părţi din imobilul compus din construcţii şi terenul aferent, situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Răşcanu, numărul 2B, aflat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării prin licitaţie publică;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 133/30 septembrie 2014 privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2013;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 134/30 septembrie 2014 privind aprobarea dezmembrării imobilului „Gospodărie anexă” aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Aleea Hulubăţ;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 135/30 septembrie 2014 privind aprobarea solicitării de preluare fără plată a unor bunuri materiale disponibilizate de Baza de reparaţii nave Brăila din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 136/30 septembrie 2014 modificarea indicatorilor tehnico-economici – faza PT revizuit 2014, aferenţi obiectivului de investiţii „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti”;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 137/30 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 174/2008 privind aprobarea proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic revizuit 2014;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 138/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 139/30 septembrie 2014 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 140/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Resurse al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 141/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 142/30 septembrie 2014modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 143/30 septembrie 2014 modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 144/30 septembrie 2014 modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 145/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 146/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 147/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 148/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Bârlad;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 149/30 septembrie 2014 privind înfiinţarea Locuinţei protejate în comuna Găgeşti, sat Găgeşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 150/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 151/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 152/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 153/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii Fălciu;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 154/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 155/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Huşi;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 156/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi – Huşi;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 157/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Tip Respiro Ghermăneşti;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 158/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti – Vutcani;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 159/30 septembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 160/30 septembrie 2014 privind acceptarea donaţiei unor bunuri de la Fundaţia SERA ROMNIA în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.;
Data: 07 octombrie 2014

Hotarârea nr. 161/17 octombrie 2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2014;
Data: 20 octombrie 2014

Hotarârea nr. 162/27 octombrie 2014 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 163/27 octombrie 2014 privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 164/27 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii „ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24 B ( Huşi)-Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundătura-Arsura-DN 28 ( Ghermăneşti ) , km 0+000-2+650 , km 4+400-19+400 , km 23+413-25+500 , km 25+500-27+079, L= 21,316 km , judeţul Vaslui ” ;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 165/27 octombrie 2014 privind aprobarea „Strategiei Judeţene de Gospodărire a Nămolurilor de la staţiile de epurare a apelor uzate”;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 166/27 octombrie 2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.251/2013 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 167/27 octombrie 2014 privind aprobarea licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari-Vaslui;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 168/27 octombrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 169/27 octombrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 170/27 octombrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 171/27 octombrie 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2015;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 172/27 octombrie 2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 173/17 octombrie 2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;
Data: 20 octombrie 2014

Hotarârea nr. 174/27 octombrie 2014 privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vaslui şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fălciu, în vederea implementării în comun a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 175/27 octombrie 2014 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de prestări servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică nr.12904/30.12.2013;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 176/27 octombrie 2014 privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii de Guvern privind trecerea imobilului „Palat administrativ” situat în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 177/27 octombrie 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 178/27 octombrie 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014 ;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 179/27 octombrie 2014privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014 ;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 180/27 octombrie 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2014 – 30.09.2014;
Data: 29 octombrie 2014

Hotarârea nr. 181/27 noiembrie 2014 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 182/27 noiembrie 2014 privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 183/27 noiembrie 2014 privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 184/27 noiembrie 2014 privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 185/27 noiembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare structură existentă, construire garaj închis pentru autospecialele achiziţionate prin P.O.R.";
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 186/27 noiembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului-Cadru privind vânzarea bunurilor imobile aflate în domeniul privat al JudeţuluiVaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 187/27 noiembrie 2014 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.008 Bârlad-Ghergheşti;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 188/27 noiembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole judeţene Vaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 189/27 noiembrie 2014 pentru modificarea art.2 din Hotărârea 169/2014 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 190/27 noiembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 191/27 noiembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.1 Bârlad;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 192/27 noiembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 193/27 noiembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 194/27 noiembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 195/27 noiembrie 2014 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 196/27 noiembrie 2014 privind aprobarea dezmembrării imobilului "Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui", aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr.233;
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 197/27 noiembrie 2014 privind aprobarea actualizarii Master Planului pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Vaslui si a Listei de investitii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare 2014-2020; Anexa 1 (186MB) Anexa 2
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 198/27 noiembrie 2014 privind cofinantarea proiectului "Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui in perioada 2014-2020"
Data: 03 decembrie 2014

Hotarârea nr. 199/17 decembrie 2014 privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 200/17 decembrie 2014 privind rectificarea a X-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 201/17 decembrie 2014 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2015;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 202/17 decembrie 2014 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2015;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 203/17 decembrie 2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti pentru anul 2015;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 204/17 decembrie 2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pentru anul 2015;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 205/17 decembrie 2014 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2013 – octombrie 2014;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 206/17 decembrie 2014 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici care fac obiectul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judetul Vaslui - Etapa a II-a" şi aprobarea cofinantarii de către Consiliul Judeţean Vaslui
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 207/17 decembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad.;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 208/17 decembrie 2014 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafeţe de teren aflată în domeniul public al judeţului şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 209/17 decembrie 2014 privind aprobarea dezmembrãrii imobilului situat în municipiul Vaslui, strada Aleea Hulubãţ, numãr cadastral 80103, aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 210/17 decembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 211/17 decembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 212/17 decembrie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
Data: 22 decembrie 2014

Hotarârea nr. 213/23 decembrie 2014 privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;
Data: 29 decembrie 2014Hotarâri din 2014: 1-100 101-213 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-08-20 (5073 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact