Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649904
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

U.A.T. –JUDETUL VASLUI ANUNŢĂ CŞTIGAREA UNUI NOU PROIECT EUROPEAN ADRESAT UNOR GRUPURI VULNERABILE

Anunţ selecţie persoane interesate pentru înfiinţare O.N.G. ”Femeile P.O.T.”

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE INITIATIVE ANTREPRENORIALE

ERATA LA REGULAMENTUL CONCURSULUI DE INITIATIVE ANTREPRENORIALE

Anunt prelungire termene concurs

Consiliul judeţean Vaslui a iniţiat şi depus spre finanţare, in cadrul apelului de propuneri de proiecte nr.145, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Interventie 6.3 – Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii., proiectul Femeile P.O.T. (PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE)”, proiect ce a fost declarat căştigător şi pentru care s-a semnat contractul de finanţare în data de 15.04.2014.

Proiectul este derulat în parteneriat cu S.C INFO EDUCATIA S.R.L. Iasi (partener selectat conform prevederilor O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta).

Obiectivul general al proiectului este cresterea oportunitatilor de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile din regiunea de Nord-Est, judetele Vaslui si Iasi, prin actiuni menite sa dezvolte si sa promoveze principiul egalitatii de sanse si de gen.

Proiectul asigura oportunitati crescute femeilor care doresc sa isi consolideze cariera, sa isi gaseasca un loc de munca sau sa se orienteze spre un alt domeniu cautat pe piata muncii, mai bine platit, promovand in acelasi timp principiul egalitatii de gen si de sansa la nivelul comunitatilor locale din Vaslui si Iasi, prin activitati destinate incurajarii participarii active a femeilor pe piata muncii.

Proiectul isi propune sa furnizeze femeilor si in special femeilor aflate intr-o situatie de vulnerabilitate, interesate, de la nivelul judetelor Vaslui si Iasi, 2 tipuri de servicii specializate reglementate de legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

1. Formare profesionala;

2. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Cresterea abilitatilor si calificarilor/competentelor pentru un numar de minim 450 de femei (din mediul rural/urban, aflate in situatii de vulnerabilitate/dornice sa avanseze in cariera), din judetele Vaslui si Iasi, prin crearea unor servicii specializate destinate nevoilor lor, in termen de 18 luni.

2. Spijinirea unui numar de cel putin 85 femei din Vaslui si Iasi, dornice sa avanseze in cariera sau sa se lanseze in antreprenoriat, prin crearea de programe specifice de formare in domeniu si sprijin metodologic in initierea unei afaceri, in termen de 18 luni.

3. Promovarea si incurajarea participarii active pe piata muncii a femeilor din judetele Vaslui si Iasi prin activitati destinate consolidarii principiului egalitatii de sanse si de gen la nivelul comunitatilor locale.

Grupul tinta al proiectului: 450 de FEMEI din Vaslui si Iasi (cu focalizare pe cele vulnerabile) din mediul rural/urban, care doresc sa se mentina pe piata muncii, sa avanseze in cariera sau sa se lanseze in antreprenoriat.

Implementarea proiectului va fi realizată în 18 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Proiectul se concentrează pe următoarele activităţi principale:

  • Organizarea servicii personalizate persoanelor din grupul ţintă selectat prin proiect:

- furnizare de servicii de formare profesională in domenii solicitate pe piaţa muncii pentru femei (baby-sitter, ingrijitor batrani la domiciliu, confectioner-asamblor articole textile, lucrator in comert, si cursuri de specializare/perfectionare agent vanzari, educatie antreprenoriala, utilizare IT, comunicare/competente sociale si civice cu o componenta de dezvoltare personala,lb straine-nivel incepatori-mediu, inspectori resurse umane, contabilitate primara )
- furnizare de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;

  • Înfiinţarea unei structuri asociative a femeilor – ONG “FEMEILE POT”;
  • Realizarea unui studiu referitor la rolul femeii în comunitate- studiu de caz Iaşi şi Vaslui;
  • Campanie de informare despre drepturile femeilor intitulată “FEMEILE POT-POVEŞTI DE SUCCES” finalizată cu un veneniment de premiere a femeilor de succes din cele 2 judeţe (Iaşi şi Vaslui).

Pin implementarea proiectului VOR CRESTE OPORTUNITATILE DE ANGAJARE ALE FEMEILOR SI PERSOANELOR AFLATE INTR-O SITUATIE DE VULNERABILITATE, proiectul oferind posiblitatea persoanelor apartinind grupului tinta de a se orma/califica/recalifica in domenii care le corespund din punct de vedere al abilitatilor si cunostintelor si care sunt cerute pe piata muncii locale/regionale si de a reconcilia viata personala cu cea profesionala.

Valoarea totală a proiectului este de 1. 681.537,00 lei, din care:

- asistenta financiara nerambursabila solicitata este de 1.647. 906,26 lei
- valoarea contributiei financiare totale a partenerilor este de 33.630,74 lei reprezentand 2% din total cheltuieli eligibile proiect.

Prin bugetul proiectului valoarea aferentă UAT-JUDETUL Vaslui, solicitantul proiectului, este de 366.542 lei iar valoarea contributiei financiare este de 7.330, 84 lei, reprezentand 2% din cheltuielile eligibile aferente solicitantului în cadrul proiectului.

Persoanele interesate să participe la cursurile organizate în cadrul proiectului se pot adresa la următoarele persoane de contact: Salcianu Mirela, tel. 0744161882 pentru judetul Vaslui si Fairing Raluca tel. 0730605183, pentru judetul Iasi, e-mail: infoeducatia@yahoo.com.

Pentru orice detalii legate de proiect persoana de contact: Vasiliu Cristina-manager proiect tel 0235/360086 int.225, sau Albu Alina Isabela, asistent manager tel 0235/361086 int 227, e-mail: consiliu@cjvs.eu.

PREŞEDINTE,
DUMITRU BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-06-18 (2589 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact