Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5637975
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

FONDURI EUROPENE PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR INCEPUTE LA INSTITUTII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

A FOST LANSAT APELUL PENTRU PROIECTE DE FINALIZARE A LUCRARILOR INCEPUTE LA INSTITUTII DE INVATAMANT

 

A fost lansat, in variantă finală, Ghidul Solicitantului pentru finantarea proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a infrastructurii educaţionale, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul de interventie 3.4 (apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013).
           
Solicitantii eligibili sunt: unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale); parteneriate dintre unităţile administrativ-teritoriale şi unităţi de învăţământ pre-universitar de stat aflate în domeniul public al acestora.
Apelul de proiecte se adresează solicitanţilor care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare pentru activitatea ce va face obiectul cererii de finantare si care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • achiziţia a fost lansată in SEAP după 01.01.2007;
 • data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015;
 • data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 31.12.2015.

În cazul în care contractul de lucrări este suspendat/sistat, dovada repunerii în vigoare a contractului de lucrări se va depune la Organismul Intermediar în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanţare de către ultima parte.

ATENŢIE!!!!!
Nu se acceptă cesionarea contractului de lucrări atât la nivel de autoritate contractantă, dacă aceasta este altă entitate decât potenţialii beneficiari enumeraţi mai sus cât şi la nivel de constuctor dacă acesta este în insolvenţă/faliment/desfinţat.

Alocarea financiara pentru Regiunea de Nord-Est este de 28,23 milioane Euro.

 • Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:
 • Consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor   pentru toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, cu excepţia campusurilor pentru învăţământ preuniversitar,
 • Consolidarea,  modernizarea şi extinderea clădirilor unităților de învățământ special, respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice,
 • Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru învăţământ preuniversitar,
 • Dotări didactice dacă au fost prevăzute iniţial în contractul de lucrări, conform Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile,
 • Modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicaţii, telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

Se vor finanţa doar acele unităţi de infrastructură educaţională de stat preuniversitară în care îşi desfăşoară ciclurile:

 • învăţământul primar, care cuprinde clasele I-IV;
 • învăţământul gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;
 • învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;
 • învăţământ profesional cu durata de 3 ani;
 • Atenţie! NU se vor finanţa activităţile legate de finalizarea construcţiilor unor noi unităţi de învăţământ pre-universitar de stat. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional consideră prin expresia noi unităţi de învăţământ o nouă instituţie, un imobil în care până în prezent nu a funcţionat o unitate de învăţământ.
Gradul mediu de utilizare a unităţii de învăţământ, calculat pe perioada celor 5 ani de la finalizarea proiectului, trebuie să fie cel puţin 50%.

Valoarea proiectelor trebuie sa se incadreze intre 500.000 lei si 70.000.000 lei (cheltuieli eligibile, neeligibile si TVA-ul aferent).

Finantarea nerambursabila este de maxim 98 % din costurile eligibile.

Co-finantarea beneficiarului trebuie sa acopere minim 2% din valorea cheltuielilor eligibile si toate cheltuielile neeligibile.

Cheltuielile eligibile sunt reglementate prin ordinul de cheltuieli eligibile şi reprezintă lucrări executate şi neplătite la data semnării contractului de finanţare, lucrări rămase de executat, dotări dacă au fost cuprinse în contractul de lucrări şi neachitate până la semnarea contractului de finanţare, cheltuieli pentru serviciile de dirigenţie de şantier si cheltuieli de informare şi publicitate inclusiv TVA aferentă acestora.

Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile aferente documentaţiei tehnico-economice, inclusiv expertizele şi studiile de teren/geo/topo care au stat la baza întocmirii acestora, cheltuieli pentru avize şi acorduri, valoarea lucrărilor executate şi plătite de beneficiar înainte de semnarea contractului de finanţare, cheltuieli de consultanţă, cheltuieli de audit, cheltuieli de dirigenţie plătite înainte de semnarea contractului de finanţare şi TVA aferentă acestora.
           


Data de lansare : 12/03/2014
Perioada de depunere a cererilor de finanţare secţiunea I va începe la: 12/03/2014
Data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea I: 16/04/2014
Data limită de depunere a cererilor de finanţare sectiunea II: 29/05/2014

In cadrul sectiunii I se va depune numai cererea de finantare (sectiunea I), insotita de dosarul achizitiei publice pentru atribuirea contractului de lucrari.
Numai dupa verificarea administrativa a dosarului achizitiei si acceptarea acestuia, se va depune cererea de finantare Sectiunea II, insotita de documentele justificative solicitate prin ghid.

Potrivit grilei de selectie, vor primi punctaj mai mare proiectele care au un stadiu de executie fizic, respectiv valoric mai mic. De asemenea, vor primi un punctaj mai mare proiectele pentru care Ordinul de incepere a lucrarilor are o vechime mai mare.

Ghidul solicitantului este publicat pe site-ul http://www.inforegionordest.ro/noutati/stiri/lansare-3.4-2014

Pentru informatii suplimentare sunteti invitati sa va adresati Consiliului Judetean Vaslui, Directia dezvoltare locala, integrare europeana, relatii internationale, tel-0235-361089, fax-0235-361090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, persoane de contact: Mihaela Chircu, Cristina Vasiliu.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-02-19 (1549 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact