Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6021205
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispoziţia Nr. 14/2014

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 14/2014
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94, alin.(1) şi (3) şi art.106, alin.(1) şi din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 31 ianuarie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate

 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă pe anul 2013 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al judeţului Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui ;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013 ;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 ;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe anul 2013 ;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;

 10. Proiect de hotărâre privind declararea puţurilor aferente frontului de captare Tutova-Bădeana ca fiind bunuri de interes public judeţean, aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui ;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de birou, aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui ;

 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui ;

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui – CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.178/2013 ;

 14. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţiiReparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Judeţean Multifuncţional”( Proiectare de arhitectură, acustică, rezistenţă şi instalaţii şi proiectare mecanică de scenă)

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.125/2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi a calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect, ce revin Judeţului Vaslui ;

 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad ;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui ;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”- CRAV S.A. ;

 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. ;

 22. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii de asistenţă şi de reprezentare juridică ;

Dată astăzi, 24 ianuarie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-01-24 (1236 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact