Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694685
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţuri concursuri - 2014

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 17 – 19.12.2014,concurs recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă determinată, astfel:
  • 1 post, nivel superior, Serviciul contabilitate – inspector de specialitate, grad I
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 09 – 11.12.2014, concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă determinată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Contabilitate
  Detalii aici.

 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic, treapta profesională IA, corespunzător funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată şi a postului de economist, treaptă profesională IA, corespunzător funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Financiar – Contabilitate – Juridic – Administrativ - Gospodăresc.
  Detalii anunt aici.
  Bibliografiile stabilite pentru funcţiile contractuale de execuţie, pentru care se organizează concurs, sunt prevăzute aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată, astfel:
  • un post de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului contabilitate;
  • un post de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor – Direcţia economică;
  • un post de şef serviciu din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor – Direcţia economică.
  Detalii aici.

 • ANUNŢ ERATĂ

  În conformitate cu prevederile art. 22, alin (1), lit. j²) din H.G. nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dispune suspendarea organizării şi desfăşurării concursului, în condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului buget-finante – Direcţia economică, organizat în perioada 25 – 27.11.2014.

  Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 25 - 27 noiembrie 2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului buget-finante – Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului buget-finante – Direcţia economică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 25 - 27 noiembrie 2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar – Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice – Direcţia tehnică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 18 - 20 noiembrie 2014, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, după cum urmează:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului dezvoltare locală, integrare europeană – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale.
  Detalii aici.

 • În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, organizează în perioada 07 - 09.10.2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni;
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul si consilierii – Direcţia administraţie publică.
  Detalii aici.

 • În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, organizează în perioada 07 - 09.10.2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului contabilitate
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului buget-finante – Direcţia economică.
  Detalii aici.

 • În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, organizează în perioada 07 - 09.10.2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar – Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice;
  • un consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice – Direcţia tehnică.
  Detalii aici.

 • În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 12 – 14.08.2014, concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, existent vacante, după cum urmează:

  • şef birou – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii – Direcţia tehnică;
  • şef serviciu - Serviciul unitatea de implementare a proiectului (UIP) - Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Vaslui.
  Detalii aici.

 • În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 43, alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, organizează în perioada 22 - 24.07.2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni;
  • un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale – Direcţia administraţie publică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 06 - 08 august 2014, concurs/examen de promovare în grad profesional, pentru posturile de funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată, astfel:
  • un post de inspector de specialitate, grad debutant din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi consilierii – Direcţia administraţie publică;
  • un post de şofer, treapta profesională I din cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor - Muncitori întreținere exploatare, personal de deservire generală – Direcţia economică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 17 - 19 iunie 2014, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, existent vacant, după cum urmează:
  • un post de director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Tehnice.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 02 – 05 iunie 2014 examen de promovare, în grad imediat superior a personalului contractual debutant din cadrul aparatului de specialitate, astfel:
  • un post de referent, treapta II la Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Consilierii, Direcţia Administraţie Publică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 12 - 14 mai 2014, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, existent vacante, după cum urmează:
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice – Direcţia Tehnică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următorului post din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar - Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Vaslui, corespunzător funcţiilor pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată:
  • portar – 1 post.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următorului post din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar - Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Vaslui, corespunzător funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată:
  • inspector de specialitate, grad II – 1 post.
  Detalii aici.

 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea postului de consultant artistic, grad profesional II, corespunzător funcţiei pentru personalul contractual, pe durată determinată.
  Detalii aici.

 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea postului de casier-magaziner, corespunzător funcţiei pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 22 - 24 ianuarie 2014, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, temporar vacante, după cum urmează:
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi consilierii – Direcţia Administraţie Publică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 21 - 23 ianuarie 2014, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, existent vacante, după cum urmează:
  • un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi consilierii – Direcţia Administraţie Publică.
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar - Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Vaslui, corespunzător funcţiilor pentru personalul contractual, pe durată nedeterminată:
  • portar – 1 post;
  • inspector de specialitate, grad II – 1 post.
  Detalii aici. • ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-01-20 (11712 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact