Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026357
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotărâri 2014: 1-100

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2014


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2014: 1-100 101-213 ARHIVA

Hotarârea nr. 1/15 ianuarie 2014 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017
Data: 16 ianuarie 2014

Hotarârea nr. 2/31 ianuarie 2014 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judetean;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 3/31 ianuarie 2014 privind validarea mandatului unui consilier judetean;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 4/31 ianuarie 2014 privind modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 5/31 ianuarie 2014 rivind acoperirea definitiva pe anul 2013 a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al judetului Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 6/31 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii „Lucrari Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 7/31 ianuarie 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2013;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 8/31 ianuarie 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 9/31 ianuarie 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne si externe pe anul 2013;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 10/31 ianuarie 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 11/31 ianuarie 2014 privind declararea puturilor aferente frontului de captare Tutova-Badeana ca fiind bunuri de interes public judetean, apartinând domeniului public al judetului Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 12/31 ianuarie 2014 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de birou, aflat în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 13/31 ianuarie 2014 privind solicitarea transmiterii unei parti din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judetul Vaslui, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 14/31 ianuarie 2014 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui – CONSTRUIRE SCARA EXTERIOARA”, aprobati prin Hotarârea Consiliului Judetean Vaslui nr.178/2013;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 15/31 ianuarie 2014 privind însusirea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Reparatii capitale si refunctionalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Judetean Multifunctional”( Proiectare de arhitectura, acustica, rezistenta si instalatii si proiectare mecanica de scena);
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 16/31 ianuarie 2014 privind modificarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.125/2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunatatirea capacitatii si a calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta în conditii de iarna”, a cheltuielilor si a activitatilor legate de proiect, ce revin Judetului Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 17/31 ianuarie 2014 privind stabilirea destinatiei unei suprafete de teren, aflata în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 18/31 ianuarie 2014 privind modificarea statului de functii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 19/31 ianuarie 2014 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 20/31 ianuarie 2014 privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 21/31 ianuarie 2014 privind modificarea, completarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”- CRAV S.A.;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 22/31 ianuarie 2014 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 23/31 ianuarie 2014 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si de reprezentare juridica;
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 24/31 ianuarie 2014 privind asigurarea fondurilor necesare pentru cofinantarea obiectivului de investitii „Reparatii capitale si refunctionalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Judetean Multifunctional”(Proiectare de arhitecturã, acusticã, rezistentã si instalatii si proiectare mecanicã de scenã);
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 25/31 ianuarie 2014 privind aprobarea Conventiei de colaborare între Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” si Consiliul judetean Vaslui, în vederea implementarii în comun a Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”
Data: 4 februarie 2014

Hotarârea nr. 26/21 februarie 2014 privind utilizarea excedentului bugetului local al judetului Vaslui rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2013
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 27/21 februarie 2014 privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2014;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 28/21 februarie 2014 privind adoptarea bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2014;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 29/21 februarie 2014 privind adoptarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 30/21 februarie 2014 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 31/21 februarie 2014 pentru completarea art.1 al Hotarârii nr.247/2013 privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole exprimate în natura în contractul de arenda pentru anul fiscal 2014;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 32/21 februarie 2014 privind însusirea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Reabilitare retea de hidranti exteriori si gospodarie de apa la Spitalul judetean de urgenta Vaslui”;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 33/21 februarie 2014 privind eliberarea din functie, la cerere, a unui membru al Comisiei judetene pentru protectia copilului Vaslui;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 34/21 februarie 2014 privind numirea doamnei Moisii Ana Maria, medic specialist pediatru, ca membru în Comisia judeteana pentru protectia copilului Vaslui;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 35/21 februarie 2014 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 36/21 februarie 2014 modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 37/21 februarie 2014 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 38/21 februarie 2014 privind aprobarea pentru anul 2014 a Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriului judetului Vaslui, actualizat;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 39/21 februarie 2014 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul judetean Vaslui si Unitatea Protejata Autorizata S.C. Centrul de Consultanta pentru Dezvoltarea Resurselor Umane LEXIS S.R.L. Galati;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 40/21 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al SC "AQUAVAS" SA Vaslui
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 41/21 februarie 2014 privind aprobarea Strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui pentru perioada 2014-2023;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 42/21 februarie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai obiectivului de investitii “Anexa gospodareasca - grajd” la Centrul de Asistenta Medico –Sociala Bacesti, judetul Vaslui
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 43/21 februarie 2014 privind însusirea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Reparatie capitala si transformarea din spatiu de garare neîncalzit si neînchis în spatiu de garare încalzit si închis pentru autospeciale de interventie intrate în dotarea inspectoratului prin Programul Operational Regional”
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 44/21 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. „Centrul de Resurse pentru Afaceri - CRAV” S.A. Vaslui;
Data: 27 februarie 2014

Hotarârea nr. 45/28 martie 2014 privind rectificarea bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2014
Data: 1 aprilie 2014

Hotarârea nr. 46/28 martie 2014 privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014 ;
Data: 1 aprilie 2014

Hotarârea nr. 47/28 martie 2014 privind aprobarea solicitarii de preluare fara plata în proprietatea privata a judetului Vaslui a trei statii de electroalimentare mobile de 40 KVA, disponibilizate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale;
Data: 1 aprilie 2014

Hotarârea nr. 48/28 martie 2014 privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, la care Judetul Vaslui este membru asociat;
Data: 1 aprilie 2014

Hotarârea nr. 49/28 martie 2014 privind propunerea actionarului Consiliul Judetean Vaslui de numire a candidatilor în functiile de membri ai Consiliul de Administratie al Societatii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;
Data: 1 aprilie 2014

Hotarârea nr. 50/28 martie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul Judetului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetatenilor si mediului de afaceri”.
Data: 1 aprilie 2014

Hotarârea nr. 51/31 martie 2014 privind schimbarea denumirii „Centrului de Reabilitare si Recuperare pentru Copilul cu Handicap Falciu” în „Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Copii Falciu” si a destinatiei acestuia
Data: 2 aprilie 2014

Hotarârea nr. 52/31 martie 2014 privind schimbarea sediului Casei de tip familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Husi din strada Aerodromului nr.4 în Calea Basarabiei nr. 116, municipiul Husi
Data: 2 aprilie 2014

Hotarârea nr. 53/31 martie 2014 privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui
Data: 2 aprilie 2014

Hotarârea nr. 54/31 martie 2014 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 002 Husi – Falciu
Data: 2 aprilie 2014

Hotarârea nr. 55/31 martie 2014 privind aprobarea asocierii Judetului Vaslui, prin Consiliul judetean Vaslui, cu Municipiul Vaslui, prin Consiliul local Vaslui, pentru realizarea în comun de investitii, reparatii, reabilitari la imobilele în care îsi desfasoara activitatea Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui
Data: 2 aprilie 2014

Hotarârea nr. 56/31 martie 2014 privind aprobarea încheierii unui act aditional la Conventia nr. 5205/2007 pentru implementarea în orasul Negresti a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori"
Data: 2 aprilie 2014

Hotarârea nr. 57/31 martie 2014 privind cofinantarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate în municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui - ROMNIA "
Data: 2 aprilie 2014

Hotarârea nr. 58/15 aprilie 2014 privind rectificarea a II-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 59/15 aprilie 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I 2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 60/15 aprilie 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne si externe pe trimestrul I 2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 61/15 aprilie 2014 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 009 Negresti – Buda
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 62/15 aprilie 2014 privind aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public judetean cuprins în Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, sesiunea 04.04.2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 63/15 aprilie 2014 privind aprobarea proiectului „Programe de studii flexibile si competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Compet IT&C)”, a cheltuielilor si activitatilor legate de proiect
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 64/15 aprilie 2014 privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 125/2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 16/2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 65/15 aprilie 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I 2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 66/15 aprilie 2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judetului Vaslui pe trimestrul I 2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 67/15 aprilie 2014 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Femeile P.O.T. (PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE)"
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 68/15 aprilie 2014 privind aprobarea proiectului "Femeile P.O.T. (PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE)" şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 69/15 aprilie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 70/15 aprilie 2014 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 71/15 aprilie 2014 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014
Data: 17 aprilie 2014

Hotarârea nr. 72/20 mai 2014 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 73/20 mai 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Energia-valoare transfrontalieră”- Optimizarea alimentării cu apă caldă de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 74/20 mai 2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS”SA Vaslui;
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 75/20 mai 2014 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 112/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componenţa conductei de refulare Negrileşti-Tutova, în lungime de 24 km, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 76/20 mai 2014 privind validarea domnului Gologan Mircea, subprefectul judeţului Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 77/20 mai 2014 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 78/20 mai 2014 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 79/20 mai 2014 privind achiziţionarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică;
Data: 22 mai 2014

Hotarârea nr. 80/25 iunie 2014 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 81/25 iunie 2014 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 82/25 iunie 2014 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 83/25 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 84/25 iunie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 85/25 iunie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 86/25 iunie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-social Băceşti;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 87/25 iunie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 88/25 iunie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 89/25 iunie 2014 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, actualizată;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 90/25 iunie 2014 privind aprobarea retragerii Consiliului judeţean Vaslui din Asociaţia “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 91/25 iunie 2014 privind aprobarea atribuirii a 2 licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, sesiunea 10.06.2014.
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 92/25 iunie 2014 privind aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog la nivelul Judeţului Vaslui pe perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia;
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 93/25 iunie 2014 privind rectificarea a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2014
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 94/25 iunie 2014 privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii de Guvern privind trecerea imobilului „Palat Administrativ”, proprietatea publică a statului, situat în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 95/25 iunie 2014 privind modificarea statului de de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
Data: 26 iunie 2014

Hotarârea nr. 96/4 iulie 2014 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 7 iulie 2014

Hotarârea nr. 97/4 iulie 2014 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 7 iulie 2014

Hotarârea nr. 98/4 iulie 2014 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014;
Data: 7 iulie 2014

Hotarârea nr. 99/4 iulie 2014 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
Data: 7 iulie 2014

Hotarârea nr. 100/4 iulie 2014 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în localitatea Huşi, str. Huşi-Albiţa nr.12, aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Data: 7 iulie 2014Hotarâri din 2014: 1-100 101-213 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-01-16 (6668 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact