Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704518
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2013 204 - 266

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2013


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

Hotarârea nr. 204/30 octombrie 2013 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 205/30 octombrie 2013 privind adoptarea proiectelor de buget ale judeţului Vaslui pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015 – 2017;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 206/30 octombrie 2013 privind rectificarea a IX-a a bugetului local pe anul 2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 207/30 octombrie 2013 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 208/30 octombrie 2013 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 209/30 octombrie 2013 privind rectificare a VII-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 210/30 octombrie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01. – 30.09.2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 211/30 octombrie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01. – 30.09.2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 212/30 octombrie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe perioada 01.01 – 30.09.2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 213/30 octombrie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01 – 30.09.2013;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 214/30 octombrie 2013 privind actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul judeţean Vaslui este acţionar unic;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 215/30 octombrie 2013 privind transmiterea imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în localitatea Pogăneşti, comuna Stănileşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului Local Stănileşti;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 216/30 octombrie 2013 privind trecerea imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie” din Punctul de frontieră Vama Albiţa, aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, din domeniul public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 217/30 octombrie 2013 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari – Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 218/30 octombrie 2013 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 219/30 octombrie 2013 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 220/30 octombrie 2013 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 221/30 octombrie 2013 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui
Data: 04 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 222/22 noiembrie 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean ;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 223/22 noiembrie 2013 privind rectificarea a X-a a bugetului local pe anul 2013;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 224/22 noiembrie 2013 privind rectificarea a VIII-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 225/22 noiembrie 2013 privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str. Delea, judeţul Vaslui din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a judeţului Vaslui ; către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 226/22 noiembrie 2013 pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 227/22 noiembrie 2013 privind stabilirea cantitatilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2013 pentru persoanele devenite eligibile dupa data de 1 august 2013;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 228/22 noiembrie 2013 privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 229/22 noiembrie 2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui si al institutiilor publice din subordine, pentru anul 2014 ;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 230/22 noiembrie 2013 privind aprobarea candidatilor propusi pentru functiile de membri în Consiliul de Administratie al SC „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui;
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 231/22 noiembrie 2013 privind încadrarea drumurilor judetene si comunale de pe teritoriul judetului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanti, lubrefianti si cauciucuri pentru autovehiculele care circula pe aceste drumuri
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 232/22 noiembrie 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementarii de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte plasate sub responsabilitatea comunitatii (CLLD) în teritoriul desemnat de Judeţul Iaşi- Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacau- Consiliul Judeţean Bacau, Judeţul Neamt- Consiliul Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui- Consiliul Judeţean Vaslui
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 233/22 noiembrie 2013 privind aprobarea includerii în domeniul public al Judetului Vaslui a unor bunuri mobile achizitionate în cadrul Proiectului “ Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide în Judetul Vaslui”
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 234/22 noiembrie 2013 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra 24800 unitati de compostare individuala achizitionate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui”
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 235/22 noiembrie 2013privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra 3127 eurocontainere achizitionate în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui”
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 236/22 noiembrie 2013 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui numar de 4 tocatoare achizitionate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui”
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 237/22 noiembrie 2013 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui
Data: 29 noiembrie 2013

Hotarârea nr. 238/09 decembrie 2013 privind validarea mandatului unui consilier judeţean
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 239/09 decembrie 2013 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 240/09 decembrie 2013 privind rectificarea a XI-a a bugetului local pe anul 2013
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 241/09 decembrie 2013 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2014
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 242/09 decembrie 2013 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2014
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 243/09 decembrie 2013 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2012 – octombrie 2013
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 244/09 decembrie 2013 privind aprobarea includerii în domeniul public al Judeţului Vaslui şi darea în administrare către Consiliul Local Bârlad a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare executate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – Etapa I – Reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, şi oraşul Negreşti – LOT nr.2 – Bârlad” pentru străzile aferente Cartierului Deal II din municipiul Bârlad
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 245/09 decembrie 2013 privind transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din Bârlad, str.Vasile Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 246/09 decembrie 2013 privind schimbarea denumirii Şcolii Profesionale „Sfânta Ecaterina” Huşi în Liceul tehnologic special „Sfânta Ecaterina” Huşi, începând cu anul şcolar 2013-2014
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 247/09 decembrie 2013 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2014
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 248/09 decembrie 2013 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra 1092 eurocontainere achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 249/09 decembrie 2013 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 250/09 decembrie 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Fundaţia „SERA ROM�NIA”
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 251/09 decembrie 2013 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi, rest de executat, în cadrul subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 252/09 decembrie 2013 privind asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor eligibile (10%) şi a celor neeligibile în scopul implementării şi realizării subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”, rest de executat;
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 253/09 decembrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 254/09 decembrie 2013 privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 255/09 decembrie 2013 privind menţinerea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui din anul şcolar 2013 – 2014, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 42/2013, pentru anul şcolar 2014 – 2015
Data: 11 decembrie 2013

Hotarârea nr. 256/20 decembrie 2013 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2013
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 257/20 decembrie 2013 privind rectificarea a X-a a bugetului institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 258/20 decembrie 2013 privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2014
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 259/20 decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 45/2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 260/20 decembrie 2013 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrele de asistenţă medico-socială Baceşti şi Codaieşti
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 261/20 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea componenţei nominale a Comisiei de validare
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 262/20 decembrie 2013 privind înlocuirea unor membri din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 263/20 decembrie 2013 privind achiziţionarea unor servicii de asistenţă şi de reprezentare juridică
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 264/20 decembrie 2013 privind darea in folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bârlad, bulevardul Epureanu, nr.19, Asociaţiei "Bună Ziua, Copii din România" Bârlad
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 265/20 decembrie 2013 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, sesiunea 18.12.2013
Data: 21 decembrie 2013

Hotarârea nr. 266/20 decembrie 2013 privind rectificarea a XIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2013
Data: 21 decembrie 2013Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-11-04 (4449 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact