Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687928
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2013 115-203

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2013


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

Hotarârea nr. 115/20 iunie 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 116/20 iunie 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 117/20 iunie 2013 privind validarea mandatului unui consilier judeţean
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 118/20 iunie 2013 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 119/20 iunie 2013 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 120/20 iunie 2013 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 121/20 iunie 2013 privind rectificarea a IV-a a bugetului creditului intern pe anul 2013;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 122/20 iunie 2013 privind trecerea din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil compus din construcţii si terenul aferent, situat în localitatea Cârja, oraşul Murgeni, judeţul Vaslui, aflat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în concesionarea S.C. Transmir S.R.L., în vederea vânzării prin licitaţie publică;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 123/20 iunie 2013 privind aprobarea vânzării locuinţelor de serviciu situate în blocul G1 din str. Vasile Pârvan nr.4, municipiul Bârlad, proprietate privată a judeţului Vaslui;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 124/20 iunie 2013 privind trecerea unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent, situate în municipiile Huşi, Bîrlad şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării prin licitaţie publică;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 125/20 iunie 2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 126/20 iunie 2013 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.112/11 septembrie 2012;
Data: 25 iunie 2013

Hotarârea nr. 127/20 iunie 2013 privind aprobarea pentru anul 2013 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, actualizat în anul 2012;
Data: 26 iunie 2013

Hotarârea nr. 128/20 iunie 2013 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan ” Bîrlad;
Data: 26 iunie 2013

Hotarârea nr. 129/20 iunie 2013 privind modificarea statului de funcţii si actualizarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 26 iunie 2013

Hotarârea nr. 130/20 iunie 2013 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 26 iunie 2013

Hotarârea nr. 131/20 iunie 2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Muzeul judeţean Vaslui, proiectului de management câştigător şi duratei contractului de management.
Data: 26 iunie 2013

Hotarârea nr. 132/20 iunie 2013 privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru medicina de urgenţă în cadrul UPU-SMURD cu un cabinet de medicină dentară de urgenţă din cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui, dedicată SMURD
Data: 26 iunie 2013

Hotarârea nr. 133/20 iunie 2013 privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în localitatea Ghermăneşti, comuna Drânceni, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Data: 26 iunie 2013

Hotarârea nr. 134/10 iulie 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 135/10 iulie 2013 privind validarea mandatului unui consilier judeţean
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 136/10 iulie 2013 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 137/10 iulie 2013 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2013;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 138/10 iulie 2013 privind aprobarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră) şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 139/10 iulie 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră);
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 140/10 iulie 2013 privind aprobarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală) şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 141/10 iulie 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală);
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 142/10 iulie 2013 privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str.Delea, judeţul Vaslui, din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a judeţului Vaslui;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 143/10 iulie 2013 privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 144/10 iulie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.112/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componenţa conductei de refulare Negrileşti – Tutova, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 145/10 iulie 2013 privind aprobarea implementării, a fluxului de numerar şi a cofinanţării proiectului "Soluţii complete de evaluare, formare şi integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Vaslui", ID 124648
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 146/10 iulie 2013 privind aprobarea implementării, a fluxului de numerar şi a cofinanţării proiectului "lnovaţie şi cooperare transnaţională pentru îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile din judeţul Vaslui pe piaţa muncii", ID 124546
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 147/10 iulie 2013 privind eliberarea şi numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 12 iulie 2013

Hotarârea nr. 148/31 iulie 2013 privind validarea mandatului unui consilier judeţean
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 149/31 iulie 2013 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 150/31 iulie 2013 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 151/31 iulie 2013 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 152/31 iulie 2013 privind rectificarea a V-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 153/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 154/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 155/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 156/31 iulie 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe semestrul I/2013;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 157/31 iulie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie capitală şi extindere la corp administrativ şi laborator al C.A.M.S. Băceşti, Judeţul Vaslui”;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 158/31 iulie 2013 privind modificarea statului de funcţii a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 159/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 160/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 161/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei Agricole a judeţului Vaslui;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 162/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 163/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 164/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 165/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenta Persoanelor Vaslui;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 166/31 iulie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 167/31 iulie 2013 prin care se ia act de pierderea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, a calităţii de consilier judeţean;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 168/31 iulie 2013 privind desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 169/31 iulie 2013 privind încetarea prin demisie a mandatului unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 170/31 iulie 2013 privind încetarea raportului de muncă, prin acordul părţilor, al domnului MANOLACHE CONSTANTIN – director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermanesti
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 171/31 iulie 2013 privind solicitarea transmiterii a două imobile compuse din construcţii şi terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternităţii nr.1 şi Călugăreni nr. 4, actualmente nr. 104 A, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în folosinţa Camerei Agricole a judeţului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 172/31 iulie 2013 privind desemnarea unui membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.
Data: 05 august 2013

Hotarârea nr. 173/27 august 2013 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 174/27 august 2013 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 175/27 august 2013 privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă al bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 176/27 august 2013 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui (România) şi Consiliul Raional Cimişlia (Republica Moldova);
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 177/27 august 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 178/27 august 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui - CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”;
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 179/27 august 2013 privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2013;
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 180/27 august 2013 privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 181/27 august 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Proiect tehnic la centrala termica pentru furnizarea agentului termic si apa calda la Centrul scolar de educatie incluziva Negresti"
Data: 02 septembrie 2013

Hotarârea nr. 182/17 septembrie 2013 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;
Data: 19 septembrie 2013

Hotarârea nr. 183/17 septembrie 2013 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 184/17 septembrie 2013 privind rectificare a VI-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
Data: 19 septembrie 2013

Hotarârea nr. 185/17 septembrie 2013 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 163 aflat pe teritoriul administrativ al comunei Poieneşti, judeţul Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 186/17 septembrie 2013 privind transmiterea a două sectoare de drum judeţean aflate în domeniul public al judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Iana, judeţul Vaslui;
Data: 19 septembrie 2013

Hotarârea nr. 187/17 septembrie 2013 privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 188/17 septembrie 2013 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad – Ghergheşti;
Data: 19 septembrie 2013

Hotarârea nr. 189/17 septembrie 2013 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 190/17 septembrie 2013 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
Data: 19 septembrie 2013

Hotarârea nr. 191/17 septembrie 2013 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 192/17 septembrie 2013 privind modificarea poziţiei nr.18 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.161/2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei Agricole a judeţului Vaslui;
Data: 19 septembrie 2013

Hotarârea nr. 193/17 septembrie 2013privind eliberarea din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui a domnului Stoica Gheorghe şi numirea în această funcţie a doamnei Ursulescu Diana-Elena, secretar al judeţului Vaslui.
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 194/17 septembrie 2013 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Proiect tehnic la centrala termica pentru furnizarea agentului termic si apa calda la Centrul scolar de educatie incluziva Negresti", aprobati prin Hotararea Consiliului judetean Vaslui nr. 181/2013
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 195/17 septembrie 2013 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 196/17 septembrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui în vederea exercitării drepturilor de acţionar unic.
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 197/17 septembrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul etic al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 17 septembrie 2013

Hotarârea nr. 198/04 octombrie 2013 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013.
Data: 08 octombrie 2013

Hotarârea nr. 199/04 octombrie 2013 pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013

Hotarârea nr. 200/04 octombrie 2013 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Data: 08 octombrie 2013

Hotarârea nr. 201/04 octombrie 2013 pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.169/2012 privind Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013

Hotarârea nr. 202/04 octombrie 2013 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări drumuri şi poduri” S.A. Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013

Hotarârea nr. 203/04 octombrie 2013 privind eliberarea şi numirea a doi membri în Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui.
Data: 08 octombrie 2013Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-06-25 (5102 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact