Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6091923
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiFondul ONG în Romania

Biroul UNCJR Bruxelles va informeaza ca Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), alaturi de Fundatia pentru Parteneriat (FP) si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), a lansat finantarile din Runda 1 a Programului Fondul ONG în Romania, parte a schemei de finantare a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014. Autoritatile publice locale pot fi parteneri eligibili pentru oricare dintre componentele descrise mai jos.


Programul dispune de aproximativ 30.000.000 € si este implementat de consortiul format din cele trei organizatii, condus de FDSC. La nivel european, programul se desfasoara în 15 tari. Obiectivul general al Fondului ONG în Romania este “Consolidarea dezvoltarii societatii civilesi cresterea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare sustenabila”, contribuind la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) de a reduce disparitatile economice si sociale în Spatiul Economic European si de a întari relatiile bilaterale între Romania si statele donatoare Islanda, Liechtenstein si Norvegia.


Componenta 1 – Implicare

Obiectiv general: încurajarea cetateniei active si participarea la viata comunitatii, pentru a asigura respectarea si aplicarea valorilor democratice fundamentale.

1.1 Participarea în procesul de luare a deciziilor si implicarea comunitatii;

1.2 Voluntariat;

1.3 Încurajarea valorilor democratice.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 5 august 2013. Cofinantarea este de maximum 90%. Detalii si documentatie: http://www.fondong.fdsc.ro/implicare


Componenta 2 – Justitie sociala

Obiectiv general: contributie la combaterea excluziunii sociale si reducerea disparitatilor din cadrul societatii si dintre diversele grupuri din societate.

2.1. Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice;

2.2 Combaterea inegalitatilor sociale, saraciei si excluziunii.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 12 iulie 2013. Cofinantarea este de maximum 90%. Detalii si documentatie: http://www.fondong.fdsc.ro/justitie-sociala


Componenta 3 – Dezvoltare durabila

Obiectiv general: sprijinirea dezvoltarii durabile si îmbunatatirea starii mediului în România, prin contributia ONG-urilor si prin participare publica.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 31 iulie 2013. Cofinantarea este de maximum 90%. Detalii si documentatie: http://www.fondong.fdsc.ro/dezvoltare-durabila


Componenta 4 – Servicii sociale si de baza

Obiectiv general: cresterea accesului si furnizarii de servicii sociale si de baza pentru grupuri vulnerabile.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 29 iulie 2013. Cofinantarea este de maximum 90%. Detalii si documentatie: http://www.fondong.fdsc.ro/servicii-sociale-si-de-baza


Componenta 5 – Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor. Retele si coalitii

Obiectiv general: contributia la dezvoltarea generala a sectorului ONG în România si la dezvoltarea de retele, coalitii si think tank-uri eficace.

5.1. Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri;

5.2. Sprijin pentru initiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România si cresterea reprezentarii sectorului neguvernamental;

5.3. Consolidarea bazei de membri si voluntari ai organizatiilor neguvernamentale si cresterea participarii membrilor/voluntarilor în activitatile ONG-urilor.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 9 august 2013. Cofinantarea este de maximum 90%, cu exceptia subcomponentei 5.1 pentru care este de maximum 80%. Detalii si documentatie: http://www.fondong.fdsc.ro/dezvoltarea-capacitatii-ong

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-06-19 (1428 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact