Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650809
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 101/2013

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 101 /2013
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 20 iunie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului creditului intern pe anul 2013;

 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil compus din construcţii si terenul aferent, situat în localitatea Cârja, oraşul Murgeni, judeţul Vaslui, aflat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în concesionarea S.C. Transmir S.R.L., în vederea vânzării prin licitaţie publică;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţelor de serviciu situate în blocul G1 din str. Vasile Pârvan nr.4, municipiul Bârlad, proprietate privată a judeţului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent, situate în municipiile Huşi, Bîrlad şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării prin licitaţie publică;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.112/11 septembrie 2012;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2013 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, actualizat în anul 2012;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan ” Bîrlad;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii  si actualizarea structurii  organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Muzeul judeţean Vaslui, proiectului de management câştigător şi duratei contractului de management.

Dată astăzi,  14 iunie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-06-14 (989 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact