Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5576512
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 96/2013

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 96 /2013
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 mai 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie capitală şi extindere la corp administrativ şi laborator al C.A.MS. Băceşti, Judeţul Vaslui”;

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, sesiunea 07.12.2012;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huşi - Olteneşti;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii până la data de 31 decembrie 2013 a "Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011, în judeţul Vaslui", aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare asupra terenurilor pe care se află amplasate sau se vor amplasa obiective de investiţii afectate de lucrări de construcţii/extindere/reabilitare, în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 6000 m.p., situat în localitatea Emil Racoviţă, comuna Dăneşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Dăneşti;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice in sprijinul cetăţenilor şi mediului de afaceri” şi a cheltuielilor legate de proiect;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem informatic pentru performanţa actului administrativ prin implementarea soluţiilor de e-guvernare la Consiliul judeţean Vaslui şi 15 UAT de la nivelul judeţului” şi a cheltuielilor legate de proiect;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetăţenilor şi mediului de afaceri”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sistem informatic pentru performanţa actului administrativ prin implementarea soluţiilor de e-guvernare la Consiliul judeţean Vaslui şi 15 UAT de la nivelul judeţului”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui, pe anul 2013;

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “C-tin Pufan” Vaslui în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “C-tin Pufan” Vaslui începând cu anul şcolar 2012-2013;

15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei funcţii de execuţie în regim contractual în cabinetul preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

19. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Consiliere şi Asistenţă Specializată a Copiilor cu Tulburări de Spectru Autist în subordinea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu handicap Vaslui din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

20. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.29/2013 privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;

21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, proiectului de management câştigător şi duratei contractului de management;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componenţa conductei de refulare Negrileşti-Tutova, în lungime de 24 km, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în adminstrarea Consiliului judeţean Vaslui;

24. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de membru în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui a domnului Vasilache Constantin;

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui.

Dată astăzi, 23 mai 2013


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-05-23 (1081 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact