Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650790
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 29/2013

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 29 /2013
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 februarie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 2.105.342 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu Municipiul Vaslui pentru realizarea, în continuare, a unor lucrări de „Reabilitare a 2885 m reţele distribuţie apă şi reţele canalizare, Municipiul Vaslui” din cadrul Contractului de executare lucrări nr.3268/26.04.2011;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Locuinţe Protejate Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bîrlad;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare pentru adulţi Huşi;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare Huşi;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare Mălăieşti-Vutcani;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului instituţiilor de cultură din subordine;

18. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.2, poziţia B/7 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.22/2013 privind stabilirea taxelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, precum şi a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes judeţean;

19. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean în anul 2012.

Dată astăzi, 21 februarie 2013

REŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-02-21 (1258 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact