Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694662
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2013 1-114

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2013


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

Hotarârea nr. 1/31 ianuarie 2013 privind modificarea si cornpletarea unei comisii de specialitate a Consiliului judetean Vaslui
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 2/31 ianuarie 2013 privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2013;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 3/31 ianuarie 2013 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2012
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 4/31 ianuarie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2012;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 5/31 ianuarie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 6/31 ianuarie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 7/31 ianuarie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne si externe pe anul 2012;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 8/31 ianuarie 2013 privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenta Consiliului judetean Vaslui, începând cu anul fiscal 2013;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 9/31 ianuarie 2013 privind aprobarea structurii serviciilor si tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a judetului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalitatile de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2013;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 10/31 ianuarie 2013 privind revocarea dreptului de administrare transmis consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale din judetul Vaslui prin Hotarârea Consiliului judetean nr.50/2007 asupra plantatiilor de arbori de pe aliniamentele drumurilor judetene;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 11/31 ianuarie 2013 privind completarea Anexelor nr.2C.5 si nr.2C10 la Caietul de sarcini – Anexa nr.2 la Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.155/2012 privind încredintarea partiala (pe capitole, grupe si subgrupe) a „Serviciilor pregatitoare aferente întretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a Lucrarilor si serviciilor privind întretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile publice de interes judetean” S.C. „Lucrari drumuri si poduri ” S.A. – Vaslui, prin negociere directa;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 12/31 ianuarie 2013 privind aprobarea închirierii, în conditiile legii, a unor spatii situate în imobilul din municipiul Bârlad, strada Vasile Pârvan nr.1, aflate în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 13/31 ianuarie 2013 privind modificarea indicatorilor tehnico – economici, revizuiti- faza PT, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti”, aprobati prin Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.138/2012;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 14/31 ianuarie 2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad - Gherghesti;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 15/31 ianuarie 2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Husi - Falciu;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 16/31 ianuarie 2013 privind stabilirea cantitatilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2012 pentru persoanele devenite eligibile dupa data de 1 august 2012;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 17/31 ianuarie 2013 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 18/31 ianuarie 2013 privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 19/31 ianuarie 2013 privind numirea doamnei TRIFU MARINA MADALINA, inspector de specialitate, în cadrul Biroului contabilitate, pentru a tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garantiilor locale ale judetului Vaslui.
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 20/31 ianuarie 2013 privind eliberarea, la cerere, a unui membru al Comisiei judetene pentru protectia copilului Vaslui ;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 21/31 ianuarie 2013 privind numirea doamnei Cimpoeru Ana-Elena, medic specialist pediatru, ca membru în Comisia judeteana pentru protectia copilului Vaslui;
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 22/31 ianuarie 2013 privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, precum si a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes judetean
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 23/31 ianuarie 2013 privind solicitarea transmiterii unui teren cu destinatie reabilitare si închidere finala depozit deseuri, din administrarea Consiliului Local al municipiului Bârlad în administrarea Consiliului judetean Vaslui
Data: 04 februarie 2013

Hotarârea nr. 24/28 februarie 2013 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 25/28 februarie 2013 privind aprobarea contractarii unui împrumut în valoare de maxim 2.105.342 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 26/28 februarie 2013 privind aprobarea asocierii judetului Vaslui cu Municipiul Vaslui pentru realizarea, în continuare, a unor lucrari de „Reabilitare a 2885 m retele distributie apa si retele canalizare, Municipiul Vaslui” din cadrul Contractului de executare lucrari nr.3268/26.04.2011;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 27/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 28/28 februarie 2013privind aprobarea statului de functii al Complexului de Locuinte Protejate Vaslui;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 29/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bîrlad;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 30/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 31/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 32/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 33/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare pentru adulti Husi;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 34/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare Husi;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 35/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare Malaiesti-Vutcani;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 36/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare Negresti;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 37/28 februarie 2013 privind aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 38/28 februarie 2013 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 39/28 februarie 2013 privind aprobarea Regulamentelor de organizare a evaluarii anuale a managementului institutiilor de cultura din subordinea Consiliului judetean Vaslui;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 40/28 februarie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Vaslui în comisiile de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului institutiilor de cultura din subordine;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 41/28 februarie 2013 privind completarea Anexei nr.2, pozitia B/7 la Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.22/2013 privind stabilirea taxelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, precum si a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes judetean;
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 42/28 februarie 2013 privind aprobarea organizarii retelei scolare de învatamânt special din judetul Vaslui pentru anul scolar 2013 - 2014
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 43/28 februarie 2013 privind completarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui
Data: 06 martie 2013

Hotarârea nr. 44/19 martie 2013 privind rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2013.
Data: 20 martie 2013

Hotarârea nr. 45/19 martie 2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al judetului Vaslui rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2012
Data: 20 martie 2013

Hotarârea nr. 46/29 martie 2013 privind adoptarea bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2013;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 47/29 martie 2013 privind adoptarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 48/29 martie 2013 privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 49/29 martie 2013 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 50/29 martie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Lucrari Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 51/29 martie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „AQUAVAS” S.A. Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 52/29 martie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Centrul de Resurse pentru Afaceri - CRAV” S.A. Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 53/29 martie 2013 privind aprobarea diminuarii tarifului de pornire în vederea vânzarii prin licitatie publica a imobilului din localitatea Vetrisoaia, comuna Vetrisoaia aflat în proprietatea privata a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui.
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 54/29 martie 2013 privind actualizarea Normelor proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr. 90/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 55/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Resurse pentru Formare si Consultanta în Domeniul Asistentei Sociale;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 56/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Tip Respiro Ghermanesti;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 57/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Îngrijire si Asistenta Bogesti;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 58/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Îngrijire si Asistenta Giurcani;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 59/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Îngrijire si Asistenta Rânzesti;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 60/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Plasament Elena Farago Bârlad;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 61/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Recuperare si Reabilitare Râsesti;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 62/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Reabilitare si Recuperare pentru Copilul cu Handicap Falciu;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 63/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 64/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Locuintei Protejate Vulturesti;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 65/29 martie 2013 privind aprobarea statului de functii al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 66/29 martie 2013 privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 67/29 martie 2013 privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2012 a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 68/29 martie 2013 privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2012 a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 69/29 martie 2013 privind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 70/29 martie 2013 privind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Muzeul judetean „Stefan cel Mare” Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 71/29 martie 2013 privind aprobarea participarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST la constituirea clusterului regional inovativ de IT&C EURONEST, în calitate de initiator si membru fondator, a atributiilor ce revin ADI EURONEST, precum si a Actului Constitutiv si a Statutului;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 72/29 martie 2013 privind aprobarea Programului judetean pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes general pe anul 2013;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 73/29 martie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Vaslui în comisia de concurs si în comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui;
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 74/29 martie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Vaslui în comisia de concurs si în comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Muzeul judetean „Stefan cel Mare” Vaslui.
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 75/29 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Statie de epurare a apelor uzate” din cadrul Centrului de Asistenta Medico - Sociala Codaesti, judetul Vaslui
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 76/29 martie 2013 privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, la care Judetul Vaslui este membru asociat
Data: 02 aprilie 2013

Hotarârea nr. 77/22 aprilie 2013 privind rectificarea bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2013;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 78/22 aprilie 2013 privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr.79/22 aprilie 2013 privind rectificarea a III-a a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2013;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 80/22 aprilie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe trimestrul I - 2013;

Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 81/22 aprilie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I - 2013;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 82/22 aprilie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I - 2013;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 83/22 aprilie 2013 privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne si externe pe trimestrul I - 2013;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 84/22 aprilie 2013 pentru completarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a bunurilor mobile achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”, catre Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 85/22 aprilie 2013 privind aprobarea statului de functii al Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 86/22 aprilie 2013 privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 87/22 aprilie 2013 privind numirea unui membru în Consiliul de administratie al S.C. „Lucrari Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui.
Data: 24 aprilie 2013

Hotarârea nr. 88/30 mai 2013 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 89/30 mai 2013 privind validarea mandatului unui consilier judeţean
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 90/30 mai 2013 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 91/30 mai 2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, proiectului de management câştigător şi duratei contractului de management;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 92/30 mai 2013 privind rectificarea a II-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2013;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 93/30 mai 2013 privind rectificarea a II-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 94/30 mai 2013 privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, sesiunea 07.12.2012;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 95/30 mai 2013 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huşi - Olteneşti;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 96/30 mai 2013 privind prelungirea valabilităţii până la data de 31 decembrie 2013 a "Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011, în judeţul Vaslui", aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 97/30 mai 2013 privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare asupra terenurilor pe care se află amplasate sau se vor amplasa obiective de investiţii afectate de lucrări de construcţii/extindere/reabilitare, în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 98/30 mai 2013 privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 6000 m.p., situat în localitatea Emil Racoviţă, comuna Dăneşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Dăneşti;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 99/30 mai 2013 privind aprobarea proiectului ”Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul judetului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice in sprijinul cetatenilor si mediului de afaceri” si a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 100/30 mai 2013 privind aprobarea proiectului „Sistem informatic pentru performanta actului administrativ prin implementarea solutiilor de e-guvernare la Consiliul judetean Vaslui si 15 UAT de la nivelul judetului” si a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 101/30 mai 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul judetului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetatenilor si mediului de afaceri”;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 102/30 mai 2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sistem informatic pentru performanta actului administrativ prin implementarea solutiilor de e-guvernare la Consiliul judetean Vaslui si 15 UAT de la nivelul judetului”;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 103/30 mai 2013 privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui, pe anul 2013;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 104/30 mai 2013 privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “C-tin Pufan” Vaslui în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “C-tin Pufan” Vaslui începând cu anul şcolar 2012-2013;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 105/30 mai 2013 privind înfiinţarea unei funcţii de execuţie în regim contractual în cabinetul preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 106/30 mai 2013 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 107/30 mai 2013 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 108/30 mai 2013 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 109/30 mai 2013 privind înfiinţarea Centrului de Consiliere şi Asistenţă Specializată a Copiilor cu Tulburări de Spectru Autist în subordinea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu handicap Vaslui din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 110/30 mai 2013 privind modificarea poziţiei nr.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.29/2013 privind aprobarea statului de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 111/30 mai 2013 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 112/30 mai 2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componenţa conductei de refulare Negrileşti-Tutova, în lungime de 24 km, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în adminstrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 113/30 mai 2013 privind încetarea prin demisie a mandatului de membru în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui a domnului Vasilache Constantin;
Data: 3 iunie 2013

Hotarârea nr. 114/30 mai 2013 privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui.
Data: 3 iunie 2013Hotarâri din 2013: 1-114 115-203 204-266 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-02-04 (5879 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact