Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5573102
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 418/2012

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 418 /2012
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 18 decembrie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei părţi din excedentul bugetar al anului 2011 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru vizitare, precum şi alte taxe percepute de către unităţile muzeale de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a  persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2013;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2013;

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2011 – octombrie 2012;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2013;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea a două trasee pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, sesiunea 07.12.2012;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării a două licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele cod 006 Cioatele - Negreşti, şi cod 007 Poiana - Valea Mare - Negreşti;

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.141/2011 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducţiune Negrileşti - Bîrlad şi a forajelor aferente, precum şi a Contractului de Concesiune nr.7528/2011, încheiat între Judeţul Vaslui şi S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui;

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului BICHINEŢ GELU-VOICU, în calitate de manager al Bibliotecii „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Dată astăzi, 12 decembrie 2012

 
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-12-12 (1093 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact