Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693977
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 285/2012

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 285 /2012
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 16 noiembrie 2012, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului Vaslui pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea acestora;

4. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Portari - Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pribeşti - Codăeşti;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.75/2012 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2013;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.90/2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Biblioteca judeţeană “N. M. Spătarul” Vaslui şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.

Dată astăzi, 9noiembrie 2012

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-11-09 (1387 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact