Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6034735
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotarari 2012 105-179

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2012


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2012: 1-104 105-179 ARHIVA


Hotarârea nr. 105/11 septembrie 2012 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui, a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 106/11 septembrie 2012 privind rectificarea VIII-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2012;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 107/11 septembrie 2012 privind rectificarea a V-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 108/11 septembrie 2012 privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2012;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 109/11 septembrie 2012 privind însusirea modificarii Anexei nr.2 la Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.169/2011 privind însusirea indicatorilor tehnico-economici executati în cadrul subprogramului „Reabilitare sistem de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti”, în cadrul „Proiectului regional de modernizare a infrastructurii de apa si apa uzata”;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 110/11 septembrie 2012 privind schimbarea denumirii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva “Aurora” Vaslui în Centrul Scolar de Educatie Incluziva “Aurora” Vaslui, începând cu anul scolar 2012-2013;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 111/11 septembrie 2012 privind schimbarea denumirii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Negresti în “Centru Scolar de Educatie Incluziva, oras Negresti”, începând cu anul scolar 2012-2013;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 112/11 septembrie 2012 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Vaslui, actualizata;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 113/11 septembrie 2012 privind organizarea evaluarii finale a managementului la Biblioteca judeteana “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 114/11 septembrie 2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Vaslui în comisiile de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala a managementului la Biblioteca judetean “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 115/11 septembrie 2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Vaslui în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt special de stat finantate de la bugetul local al judetului Vaslui;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 116/11 septembrie 2012 privind desemnarea a sase consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vaslui;
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 117/11 septembrie 2012 privind desemnarea reprezentantului judetului Vaslui în Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Husi si orasul Negresti – judetul Vaslui (APC - Vaslui).
Data: 13 septembrie 2012

Hotarârea nr. 118/04 octombrie 2012 privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Husilor;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 119/04 octombrie 2012 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2012;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 120/04 octombrie 2012 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat în imobilul “Cladire Centru Stomatologic”, din str. Mihail Kogalniceanu nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privata a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 121/04 octombrie 2012 privind însusirea documentatiei cadastrale pentru alipirea a doua suprafete de teren, aflate în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Centrului de asistenta medico-sociala Bacesti;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 122/04 octombrie 2012 privind atribuirea traseului 084 – Bârlad - Ciocani, traseu pentru transportul public judetean prin curse regulate cuprins în Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 123/04 octombrie 2012 pentru modificarea Hotarârii nr.22/2012 privind aprobarea proiectului ”Îmbunatatirea dotarii cu autospeciale de interventie si salvare de la înaltime a bazelor operationale pentru situatii de urgenta în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor si a activitatilor legate de proiect ce revin Judetului Vaslui;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 124/04 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de transparenta decizionala în cadrul Consiliului judetean Vaslui;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 125/04 octombrie 2012 privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 126/04 octombrie 2012 privind eliberarea si desemnarea unui reprezentant în Comisia paritara de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 127/04 octombrie 2012 privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vaslui si stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta;
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 128/04 octombrie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Instalatii gaze naturale si centrala termica, casa de tip familial 1, oras Negresti, judetul Vaslui"
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 129/04 octombrie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Instalatii gaze naturale si centrala termica, locuinta protejata, oras Negresti, judetul Vaslui”.
Data: 17 octombrie 2012

Hotarârea nr. 130/31 octombrie 2012 privind rectificarea X-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 131/31 octombrie 2012 privind rectificarea a VI-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 132/31 octombrie 2012 privind rectificarea a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 133/31 octombrie 2012 privind rectificarea a III-a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 134/31 octombrie 2012 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe perioada 1.01. – 30.09.2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 135/31 octombrie 2012 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe perioada 1.01. – 30.09.2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 136/31 octombrie 2012 privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1.01. – 30.09.2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 137/31 octombrie 2012 privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 138/31 octombrie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiti – faza PT, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti”;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 139/31 octombrie 2012 pentru modificarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.128/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti” si a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a realizarii proiectului tehnic;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 140/31 octombrie 2012 pentru completarea Hotarârii nr.103/2012 privind stabilirea pe persoana beneficiara a cantitatilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2012;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 141/31 octombrie 2012 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica în fata instantelor de judecata si a institutiilor si organismelor cu care Consiliul judetean Vaslui relationeaza, în vederea apararii intereselor judetului Vaslui, ale Consiliului judetean Vaslui si ale Presedintelui Consiliului judetean Vaslui;
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 142/31 octombrie 2012 privind modificarea statului de functii al Spitalului judetean de urgenta Vaslui
Data: 02 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 143/16 noiembrie 2012 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului Vaslui pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea acestora;;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 144/16 noiembrie 2012 privind încadrarea drumurilor judetene si comunale de pe teritoriul judetului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanti, lubrefianti si cauciucuri pentru autovehiculele care circula pe aceste drumuri;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 145/16 noiembrie 2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Portari - Vaslui;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 146/16 noiembrie 2012 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pribesti - Codaesti;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 147/16 noiembrie 2012 pentru modificarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.75/2012 privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în judetul Vaslui, aprobat prin Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.39/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 148/16 noiembrie 2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui si al institutiilor publice din subordine, pentru anul 2013;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 149/16 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Hotarârii nr.90/2003 privind organizarea si functionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judetean Vaslui, cu modificarile si completarile ulterioare;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 150/16 noiembrie 2012 privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Biblioteca judeteana “N. M. Spatarul” Vaslui si a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 151/16 noiembrie 2012 privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 152/16 noiembrie 2012 privind modificarea statului de functii al Centrului de asistenta medico-sociala Bacesti;
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 153/16 noiembrie 2012 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui.
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 154/16 noiembrie 2012 privind modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 155/16 noiembrie 2012 privind încredintarea partiala (pe capitole grupe si subgrupe) a „Serviciilor pregatitoare aferente întretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a Lucrarilor si serviciilor privind întretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile publice de interes judetean” S.C. „ Lucrari drumuri si poduri ” S .A . – Vaslui, prin negociere directa
Data: 19 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 156/26 noiembrie 2012 privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 27 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 157/26 noiembrie 2012 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 27 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 158/26 noiembrie 2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul „V.I.Popa” Bârlad;
Data: 27 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 159/26 noiembrie 2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul „Vasile Pârvan”;
Data: 27 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 160/26 noiembrie 2012 privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, la nivelul judeţului Vaslui, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
Data: 27 noiembrie 2012

Hotarârea nr. 161/18 decembrie 2012 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 162/18 decembrie 2012 privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 163/18 decembrie 2012 privind utilizarea unei părţi din excedentul bugetar al anului 2011 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 164/18 decembrie 2012 privind stabilirea taxelor pentru vizitare, precum şi alte taxe percepute de către unităţile muzeale de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 165/18 decembrie 2012 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2013;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 166/18 decembrie 2012 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2013;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 167/18 decembrie 2012 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2011 – octombrie 2012;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 168/18 decembrie 2012 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2013;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 169/18 decembrie 2012 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 170/18 decembrie 2012 privind aprobarea eliberării a două licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele cod 006 Cioatele - Negreşti, şi cod 007 Poiana - Valea Mare - Negreşti;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 171/18 decembrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.141/2011 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducţiune Negrileşti - Bîrlad şi a forajelor aferente, precum şi a Contractului de Concesiune nr.7528/2011, încheiat între Judeţul Vaslui şi S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 172/18 decembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 173/18 decembrie 2012 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 174/18 decembrie 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 175/18 decembrie 2012 privind aprobarea proiectului de management al domnului BICHINEŢ GELU-VOICU, în calitate de manager al Bibliotecii „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 176/18 decembrie 2012 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi, rest de executat, în cadrul subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”.
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 177/18 decembrie 2012 privind stabilirea cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2012 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2012 - abrogată prin Hotărârea nr 16/2013
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 178/18 decembrie 2012 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean
Data: 19 decembrie 2012

Hotarârea nr. 179/18 decembrie 2012 privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
Data: 19 decembrie 2012Hotarâri din 2012: 1-104 105-179 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-09-12 (5061 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact