Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026391
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProgram judeţean pentru finanţare nerambursabilă 2012

Raportări şi documente justificative

ROMNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general

Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat prin Hotărârea nr. 21/2012 Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012, în domeniile cultură, culte şi sport.

Comisia de evaluare a selectat un număr de 33 de proiecte, cărora le-au fost atribuite contracte de finanţare nerambursabilă, după cum urmează: 13 în domeniul culturii, 5 in domeniul cultelor şi 15 în domeniul sportului.
Pe domenii, proiectele selectate şi sumele aprobate pentru finanţare sunt următoarele:


CULTURĂ

 1. Asociaţia de cânt coral Fantasia”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Corala Fantasia- Paşaportul cultural al Vasluiului
  Buget aprobat – 18.360,00 lei

 3. Asociaţia „Club Rotaract”, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Tradiţii prin ochi de copil
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 5. Asociaţia „Obârşii Negreştene”, Negreşti
 6. Titlul proiectului: „Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură”
  Buget aprobat - 8.000,00 lei

 7. Asociaţia „Tinere Vlăstare, Pogoneşti
 8. Titlul proiectului: Moldova – gură de Rai
  Buget aprobat – 13.100,00 lei

 9. Asociaţia astronomică “Sirius”, Bârlad
 10. Titlul proiectului: „Participare la forumul ecologic internaţional al copiilor Green planet, ediţia a VIII-a”
  Buget aprobat - 7.000,00 lei

 11. Asociaţia „Lumina Ortodoxiei”, Negreşti
 12. Titlul proiectului: „Cunoaşterea prin credinţă”
  Buget aprobat – 2.500,00 lei

 13. Asociaţia culturală „Areal Nord-Est”, Vaslui
 14. Titlul proiectului: Paşi spre cultură- punte spre libertate”
  Buget aprobat – 8.000,00 lei

 15. Asociaţia „Lira 2007”, Bârlad
 16. Titlul proiectului: Comoara Moldovei - Concurs naţional de interpretare vocală şi instrumentală a muzicii populare tradiţionale româneşti
  Buget aprobat – 7.500,00 lei

 17. Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Vaslui
 18. Titlul proiectului: Dezvoltarea cultural-educativă a persoanelor cu deficienţe de vedere – înfiinţare biblioteci de carte audio
  Buget aprobat – 8.500,00 lei.

 19. Asociaţia persoanelor cu handicap „Speranţa”
 20. Titlul proiectului: Raza soarelui – cîntec şi joc
  Buget aprobat – 6.410,00 lei

 21. Asociaţia culturală „Vatra strămoşească”
 22. Titlul proiectului: Cânt şi dans în strai străbun
  Buget aprobat – 12.000,00 lei

 23. Asociaţia culturală „Trandafir de la Moldova”
 24. Titlul proiectului: Dotarea ansamblului „Trandafir de la Moldova” cu echipamente de înregistrare video profesionale
  Buget aprobat – 13.000,00 lei.

 25. Asociaţia culturală „Muzart” Vaslui
 26. Titlul proiectului: Cultura – expresie a identităţii
  Buget aprobat – 24.000,00 lei.

Valoarea totală a finanţării aprobate: 133.370,00 lei.

CULTE

 1. Asociaţia “Congregaţia Surorilor Săracilor Părintelui Vincenzo Morinello”, Huşi
 2. Titlul proiectului: „Plăcerea de a dărui!- complex de activităţi estivale pentru copii şi tineri voluntari”
  Buget aprobat – 22.000,00 lei

 3. Mănăstirea Mălineşti, Gârceni, Vaslui
 4. Titlul proiectului: „Mănăstirea Mălineşti – popas cultural şi spiritual”
  Buget aprobat - 10.000,00 lei

 5. Parohia “Sfinţii voievozi Mihail şi Gavril”, Albeşti, Vaslui
 6. Titlul proiectului: „Să nu stingem flacăra credinţei”
  Buget aprobat - 10.000,00 lei

 7. Parohia Mărăşeni, Ştefan cel Mare, Vaslui
 8. Titlul proiectului: „Copiii- primăvara bisericii”
  Buget aprobat – 10.000,00 lei

 9. Parohia Perieni I, Vaslui
 10. Titlul proiectului: „Să ne întoarcem la credinţă”
  Buget aprobat - 10.000,00 lei.

Valoarea totală a finanţării aprobate: 62.000,00 lei.

SPORT

 1. Club sportiv “Liga de Est”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Participarea sportivilor din Vaslui la cupa României de Taekwon-do ITF Oradea, Cupa Taekwon-do ITF pentru tineri - Vaslui”
  Buget aprobat– 10.000,00 lei

 3. Asociaţia judeţeană de atletism, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Medalii de aur pentru atleţii Vasluiului
  Buget aprobat – 10.000,00 lei

 5. Asociaţia „Club Sportiv VARAN”, Vaslui
 6. Titlul proiectului: Achiziţia de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei materiale şi protecţia sportivilor asociaţiei Club Sportiv „Varan”, Vaslui
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 7. Club Sportiv „Inter – Sport”, Vaslui
 8. Titlul proiectului: Sportul pentru toţi
  Buget aprobat – 7.000,00 lei

 9. Asociaţia judeţeană de gimnastică, Bârlad
 10. Titlul proiectului: Vrem la olimpiadă!
  Buget aprobat – 8.400,00 lei

 11. Club sportiv „Peneş Curcanul”, Vaslui
 12. Titlul proiectului: Cupa Peneş Curcanul, ediţia a III-a
  Buget aprobat – 1.500,00 lei

 13. Handbal Club Vaslui
 14. Titlul proiectului: Participare la capionatul naţional de handbal – Divizia A
  Buget aprobat – 14.000,00 lei

 15. Club Sportiv “Sergentul”, Vaslui
 16. Titlul proiectului: „Sergenţi pe drumuri de costişe”
  Buget aprobat – 2.500,00 lei

 17. Asociaţia judeţeană de rugby, Bârlad
 18. Titlul proiectului: „Micii rugbyşti de azi, campionii de mâine ”
  Buget aprobat – 7.500,00 lei

 19. Asociaţia Sportivă AVNTUL, Zăpodeni
 20. Titlul proiectului: „Cupa satelor din Zăpodeni -2012”
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 21. Club Sportiv ”Alone Tiger”, Vaslui
 22. Titlul proiectului: „Club Sportiv ”Alone Tiger”- între tradiţie şi înaltă performanţă”
  Buget aprobat – 3.000,00 lei

 23. Asociaţia Club Sportiv ”CAMPIONII”, Vaslui
 24. Titlul proiectului: „Handbalul vasluian- izvor de campioni”
  Buget aprobat – 7.000,00 lei

 25. Club Sportiv KARATE KENSEI, Vaslui
 26. Titlul proiectului: „Campioni pentru viaţă”
  Buget aprobat – 11.000,00 lei

 27. Club Sportiv SHI TEI DO KO, Vaslui
 28. Titlul proiectului: „Sportul pentru toţi, ca alternativă pentru combaterea delicvenţei juvenile, consumului de droguri şi alcool în rândul tinerilor”
  Buget aprobat – 8.000,00 lei

 29. Asociaţia club de şah « Realitatea« Huşi, Vaslui
 30. Titlul proiectului: „Campionatul naţional de şah pe echipe, divizia B”
  Buget aprobat – 2.000,00 lei

Valoarea totală a finanţării aprobate: 99.900,00 lei.


Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012

Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 21 din 24 februarie 2012, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012, în domeniile cultură şi sport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 56/19.03.2012, Partea a-VI-a.
Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii, cultelor şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Sunt eligibile :

 1. organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului, culturii si cultelor;
 2. cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui, recunoscute conform legii;
 3. organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute legal.

Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.
Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, Direcţia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 int.112, int. 225, e-mail:consiliu@cjvs.eu şi pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro

Solicitările de finanţare nerambursabilă trebuie depuse până la 2 mai 2012, la ora 16.00 pm, la următoarea adresă : Consiliul Judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168 , municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.Ghid solicitant cultura

Ghid solicitant sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Pachet informativ - Domeniul Sport

Hotarârea nr. 21/24 februarie 2012 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012;

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-03-30 (5354 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact