Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772550
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 30 martie 2012

  Dispozitia nr. 14/2012 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre judeţul Vaslui şi Asociaţia „Centrul romilor pentru politici de sănătate - SASTIPEN” în vederea implementării proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”;


 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil compus din teren şi clădire, situat în localitatea Băceşti, comuna Băceşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;


 5. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al judeţului Vaslui şi delegarea dreptului de administrare Consiliului de administraţie al Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui;


 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat;


 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, sesiunea 09.03.2012;


 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.


 9. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-03-23 (2070 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact