Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6091916
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotarari 2012 1-104

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2012


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri din 2012: 1-104 105-179 ARHIVA


Hotarârea nr. 1/27 ianuarie 2012 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 2/27 ianuarie 2012 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 3/27 ianuarie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 4/27 ianuarie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 5/27 ianuarie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 6/27 ianuarie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe pe anul 2011;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 7/27 ianuarie 2012 privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea nr.130/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 247: Limita judeţ Iaşi-Codăeşti-Emil Racoviţă-Dăneşti-Bereasa-Telejna-Zăpodeni-Bălteni-Bejeneşti-Sauca-DN 2F (Laza), L=47,142 km, judeţul Vaslui”;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 8/27 ianuarie 2012 privind înfiinţarea Compartimentului pentru intervenţie în regim de urgenţă şi telefon pentru semnalarea cazurilor de urgenţă (cu o componentă zonală Bîrlad), în cadrul proiectului „Servicii de urgenţă pentru copil şi familie”;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 9/27 ianuarie 2012 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 10/27 ianuarie 2012 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă SC “AQUAVAS” SA Vaslui a unui spaţiu situat în imobilul din str.Ştefan cel Mare nr.70, municipiul Vaslui, proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 11/27 ianuarie 2012 privind trecerea din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unei conducte de aducţiune apă brută aflată în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în concesionarea S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui;
Data: 31 ianuarie 2012

Hotarârea nr. 12/24 februarie 2012 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 13/24 februarie 2012 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 14/24 februarie 2012 privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2012;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 15/24 februarie 2012 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 16/24 februarie 2012 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 17/24 februarie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 18/24 februarie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 19/24 februarie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri-CRAV” SA Vaslui;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 20/24 februarie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare terasamente DJ 243, km 8+500 şi 9+500, comuna Perieni, judeţul Vaslui”;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 21/24 februarie 2012 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2012;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 22/24 februarie 2012 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 23/24 februarie 2012 privind aprobarea pentru anul 2012 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2011;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 24/24 februarie 2012 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2012-2013;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 25/24 februarie 2012 privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 26/24 februarie 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 27/24 februarie 2012 privind organizarea evaluării anuale a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 28/24 februarie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului instituţiilor de cultură din subordine;
Data: 29 februarie 2012

Hotarârea nr. 29/30 martie 2012 privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 30/30 martie 2012 privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 31/30 martie 2012 privind aprobarea cooperării dintre judeţul Vaslui şi Asociaţia „Centrul romilor pentru politici de sănătate - SASTIPEN” în vederea implementării proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”;
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 32/30 martie 2012 privind transmiterea unui imobil compus din teren şi clădire, situat în localitatea Băceşti, comuna Băceşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 33/30 martie 2012 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al judeţului Vaslui şi delegarea dreptului de administrare Consiliului de administraţie al Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui;
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 34/30 martie 2012 privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat;
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 35/30 martie 2012 privind atribuirea unui traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, sesiunea 09.03.2012;
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 36/30 martie 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.
Data: 03 aprilie 2012

Hotarârea nr. 37/20 aprilie 2012 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 38/20 aprilie 2012 privind rectificarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2012;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 39/20 aprilie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe trimestrul I - 2012;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 40/20 aprilie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I - 2012;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 41/20 aprilie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I - 2012;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 42/20 aprilie 2012 privind trecerea din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a două magazii – mijloace fixe a căror administrare este delegată Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 43/20 aprilie 2012 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Biblioteca judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 44/20 aprilie 2012 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Muzeul “ Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 45/20 aprilie 2012 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 46/20 aprilie 2012 privind validarea mandatului unui consilier judetean;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 47/20 aprilie 2012 privind modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate;
Data: 23 aprilie 2012

Hotarârea nr. 48/22 mai 2012 privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 49/22 mai 2012 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 50/22 mai 2012 privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 10,35 ha livadă, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Muzeului județean “Ştefan cel Mare” Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 51/22 mai 2012 privind aprobarea închirierii a două suprafeţe de teren situate în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.233, aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 52/22 mai 2012 pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 53/22 mai 2012 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huşi - Olteneşti;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 54/22 mai 2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”, către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 55/22 mai 2012 privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui, pe anul 2012;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 56/22 mai 2012 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui desemnat în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă “Aurora” Vaslui;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 57/22 mai 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 28 mai 2012

Hotarârea nr. 58/8 iunie 2012 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a calităţii de consilier judeţean;
Data: 12 iunie 2012

Hotarârea nr. 59/8 iunie 2012 privind validarea domnului PUICĂ ANDREI, subprefectul judeţului Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
Data: 12 iunie 2012

Hotarârea nr. 60/8 iunie 2012 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 12 iunie 2012

Hotarârea nr. 61/8 iunie 2012 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 12 iunie 2012

Hotarârea nr. 62/8 iunie 2012 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 12 iunie 2012

Hotarârea nr. 63/8 iunie 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.
Data: 12 iunie 2012

Hotarârea nr. 64/8 iunie 2012 privind darea în folosinţă gratuită a unui autoturism, proprietate privată a judeţului Vaslui, Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui
Data: 12 iunie 2012

Hotarârea nr. 65/30 iunie 2012 privind alegerea Comisiei de validare
Data: 03 iulie 2012

Hotarârea nr. 66/30 iunie 2012 privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 10 iunie 2012
Data: 03 iulie 2012

Hotarârea nr. 67/30 iunie 2012 privind declararea Consiliului judeţean legal constituit
Data: 03 iulie 2012

Hotarârea nr. 68/30 iunie 2012 privind alegerea domnilor Vasile Mihalachi şi Corneliu Bichineţ în funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului judeţean Vaslui
Data: 03 iulie 2012

Hotarârea nr. 69/30 iunie 2012privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui
Data: 03 iulie 2012

Hotarârea nr. 70/05 iulie 2012 privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni supleanţi de pe listele PDL depuse la alegerile locale din 10 iunie 2012
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 71/05 iulie 2012privind completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 72/05 iulie 2012 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 şi estimările pentru anii 2014-2016
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 73/05 iulie 2012privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 74/05 iulie 2012 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 75/05 iulie 2012privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008/2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 76/05 iulie 2012 privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului judeţean Vaslui
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 77/05 iulie 2012privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului judeţean Vaslui
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 78/05 iulie 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 79/05 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generală şi Consiliul de administraţie ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST” – A.D.I.E
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 80/05 iulie 2012 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 81/05 iulie 2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 82/05 iulie 2012 privind aprobarea planului anual de evoluţie al tarifelor, aferent proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”, anexe ale Contractului de Delegare al Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 83/05 iulie 2012 privind aprobarea modificărilor la Contractul Unic de Delegare al Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare;
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 84/05 iulie 2012 privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 85/05 iulie 2012 privind aprobarea cofinanţării pe lucrări eligibile a Operatorului Regional S.C. Aquavas S.A. Vaslui a proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 86/05 iulie 2012 privind aprobarea strategiei de tarifare şi de trecere la preţ unic, aferent proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”, anexe ale Contractului de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi Canalizare
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 87/05 iulie 2012 privind aprobarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din judetul Vaslui;
Data: 11 iulie 2012

Hotarârea nr. 88/26 iulie 2012 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2012;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 89/26 iulie 2012 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 90/26 iulie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I - 2012;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 91/26 iulie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I - 2012;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 92/26 iulie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I-2012;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 93/26 iulie 2012 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe semestrul I - 2012;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 94/26 iulie 2012 privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str. Delea, jud. Vaslui, din proprietate publică a statului, în proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 95/26 iulie 2012 privind schimbarea denumirii Grupului Şcolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Huşi în Şcoala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huşi începând cu anul şcolar 2012-2013;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 96/26 iulie 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 97/26 iulie 2012 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 98/26 iulie 2012 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 99/26 iulie 2012 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.
Data: 30 iulie 2012

Hotarârea nr. 100/17 august 2012 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2012.
Data: 20 august 2012

Hotarârea nr. 101/17 august 2012 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2012.
Data: 20 august 2012

Hotarârea nr. 102/17 august 2012 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui
Data: 20 august 2012

Hotarârea nr. 103/17 august 2012 privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD - 2012
Data: 20 august 2012

Hotarârea nr. 104/17 august 2012 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 20 august 2012Hotărâri din 2012: 1-104 105-179 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-01-31 (8112 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact