Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772387
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 27 ianuarie 2012

  Dispozitia nr. 8/2012 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe pe anul 2011;


 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea nr.130/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 247: Limita judeţ Iaşi-Codăeşti-Emil Racoviţă-Dăneşti-Bereasa-Telejna-Zăpodeni-Bălteni-Bejeneşti-Sauca-DN 2F (Laza), L=47,142 km, judeţul Vaslui”;


 8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Compartimentului pentru intervenţie în regim de urgenţă şi telefon pentru semnalarea cazurilor de urgenţă (cu o componentă zonală Bîrlad), în cadrul proiectului „Servicii de urgenţă pentru copil şi familie”;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.


 10. Suplimentari

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă SC “AQUAVAS” SA Vaslui a unui spaţiu situat în imobilul din str.Ştefan cel Mare nr.70, municipiul Vaslui, proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui


 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unei conducte de aducţiune apă brută aflată în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi în concesionarea S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui


 13. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-01-23 (2082 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact