Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772503
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 28 octombrie 2011

  Dispozitia nr. 340/2011 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 1.01. – 30.09.2011;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 1.01. – 30.09.2011;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1.01. – 30.09.2011;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe pe perioada 1.01. – 30.09.2011;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii „Sistematizare verticală, alei şi platforme (împrejmuire) şi racord electric” - Sala de sport Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii „Alimentare cu gaze naturale Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti”;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti”;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare alte construcţii (centrală termică),” Centrul de Asistenţă Medico - Socială Băceşti, judeţul Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare alte construcţii (vestiare)” Centrul de Asistenţă Medico - Socială Băceşti, judeţul Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, b-dul, Epureanu nr.19, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei Protejate în localitatea Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei Protejate în localitatea Vultureşti, comuna Vultureşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de utilizare şi acces în zona drumurilor judeţene;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui în consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Tehnic „Sf. Ecaterina” Huşi.


 18. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-10-24 (1696 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact