Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704456
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2011 106-193

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2011


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2011: 1-105 106-193 ; ARHIVA


Hotarârea nr. 106/22 iulie 2011 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2011;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 107/22 iulie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe semestrul I - 2011;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 108/22 iulie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe semestrul I - 2011;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 109/22 iulie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I - 2011;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 110/22 iulie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor externe pe semestrul I - 2011;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 111/22 iulie 2011 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea si protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidentiale din structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui, pentru lunile ianuarie-iunie 2011;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 112/22 iulie 2011 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Bacesti în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Centrului de asistenta medico-sociala Bacesti;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 113/22 iulie 2011 privind aprobarea contractului de utilizare a zonei drumurilor judetene DJ 245 A si DJ 245 D;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 114/22 iulie 2011 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 115/22 iulie 2011 hotarâre privind modificarea statului de functii al Spitalului judetean de urgenta Vaslui;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 116/22 iulie 2011 privind modificarea statului de functii al Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Vaslui;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 117/22 iulie 2011 privind solicitarea transmiterii conductei de aductiune Negrilesti – Bîrlad si a forajelor aferente, din proprietatea publica a municipiului Bîrlad si din administrarea Consiliului local Bîrlad în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui;
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 118/22 iulie 2011 privind însușirea modificarii Caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimantare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși si orașul Negrești, județul Vaslui", aprobați prin Hotarârea Guvernului nr. 536/2006, cu modificarile și completarile ulterioare
Data: 01 august 2011

Hotarârea nr. 119/30 august 2011 privind utilizarea excedentului bugetului local al judetului Vaslui rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2010;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 120/30 august 2011 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2011;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 121/30 august 2011 privind rectificarea a IV-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 122/30 august 2011 privind darea în folosinta gratuita a unor spatii cu destinatia de birouri din incinta unui imobil proprietate publica a judetului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr.25, Inspectoratului de Politie al judetului Vaslui ca sediu pentru Serviciul Judetean Anticoruptie Vaslui;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 123/30 august 2011 privind darea în folosinta gratuita a unor spatii cu destinatia de birouri din incinta unui imobil proprietate publica a judetului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr.25, Agentiei Nationale Antidrog ca sediu pentru Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 124/30 august 2011 privind modificarea statului de functii al Spitalului judetean de urgenta Vaslui;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 125/30 august 2011 privind stabilirea pe persoana beneficiara a cantitatilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2011;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 126/30 august 2011 pentru modificarea si completarea Hotarârii nr.109/2010 privind aprobarea contractarii unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 euro, cu modificarile și comletarile ulterioare;
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 127/30 august 2011 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012 si estimarile pentru anii 2013-2015
Data: 06 septembrie 2011

Hotarârea nr. 128/27 septembrie 2011 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2011;
Data: 05 octombrie 2011

Hotarârea nr. 129/27 septembrie 2011 privind rectificarea a V-a a bugetului institutiilor si activitatilor ce se finanteaza integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 05 septembrie 2011

Hotarârea nr. 130/27 septembrie 2011 privind aprobarea proiectului bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2012 precum si estimarile pentru anii 2013-2015;
Data: 05 octombrie 2011

Hotarârea nr. 131/27 septembrie 2011 privind aprobarea cazarii si servirii mesei, contra cost, în regim de internat, a unor elevi care frecventeaza învatamântul de masa, în spatiul devenit disponibil temporar din cadrul cladirilor cu destinatia de internat si cantina scolara aflate în administrarea Grupului Scolar Tehnic „Sfânta Ecaterina” din Husi;
Data: 05 septembrie 2011

Hotarârea nr. 132/27 septembrie 2011 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C „AQUAVAS” S.A Vaslui;
Data: 05 octombrie 2011

Hotarârea nr. 133/27 septembrie 2011 privind modificarea statului de functii al Spitalului judetean de Urgenta Vaslui;
Data: 05 septembrie 2011

Hotarârea nr. 134/27 septembrie 2011 privind aprobarea trecerii unor suprafete de teren din proprietatea publica a judetului Vaslui în proprietatea publica a statului;
Data: 05 octombrie 2011

Hotarârea nr. 135/27 septembrie 2011 privind darea în folosinta gratuita a unui teren în suprafata de 225 m.p, proprietate publica a judetului Vaslui, situat în localitatea Ghermanesti, comuna Drânceni, Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Vaslui pentru construirea unui turn de radiocomunicatii;
Data: 05 septembrie 2011

Hotarârea nr. 136/27 septembrie 2011 pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publica si privata a judetului Vaslui pe anul 2010;
Data: 05 octombrie 2011

Hotarârea nr. 137/27 septembrie 2011 privind declararea conductei de aductiune Negrilesti-Bîrlad si a forajelor aferente ca bunuri apartinând domeniului public al judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui;
Data: 05 septembrie 2011

Hotarârea nr. 138/27 septembrie 2011 privind însusirea propunerilor Comisiei speciale pentru modificarea si/sau completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui, atestat prin Hotarârea Guvernului nr.1361/2001, anexa nr.1;
Data: 05 octombrie 2011

Hotarârea nr. 139/27 septembrie 2011 privind înlocuirea unor membri din Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Vaslui;
Data: 05 septembrie 2011

Hotarârea nr. 140/27 septembrie 2011 privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judetul Vaslui este membru asociat;
Data: 05 octombrie 2011

Hotarârea nr. 141/27 septembrie 2011 privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa SC "AQUAVAS" SA Vaslui a conductei de aducțiune Negrilești - Bîrlad și a forajelor aferente
Data: 05 septembrie 2011

Hotarârea nr. 142/28 octombrie 2011 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2011;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 143/28 octombrie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 144/28 octombrie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 145/28 octombrie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 146/28 octombrie 2011 privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor externe pe perioada 1.01. – 30.09.2011;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 147/28 octombrie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii „Sistematizare verticala, alei si platforme (împrejmuire) si racord electric” - Sala de sport Centrul scolar de educatie incluziva „Constantin Pufan” Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 148/28 octombrie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii „Alimentare cu gaze naturale Centrul scolar pentru educatie incluziva Negresti”;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 149/28 octombrie 2011 privind aprobarea Documentatiei de avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de Asistenta Medico-Sociala Ghermanesti”;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 150/28 octombrie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Demolare alte constructii (centrala termica),” Centrul de Asistenta Medico - Sociala Bacesti, judetul Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 151/28 octombrie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare alte construcţii (vestiare)” Centrul de Asistenţă Medico - Socială Băceşti, judeţul Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 152/28 octombrie 2011 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, b-dul, Epureanu nr.19, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 153/28 octombrie 2011 privind înfiinţarea Locuinţei Protejate în localitatea Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 154/28 octombrie 2011 privind înfiinţarea Locuinţei Protejate în localitatea Vultureşti, comuna Vultureşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 155/28 octombrie 2011 privind aprobarea Contractului-cadru de utilizare şi acces în zona drumurilor judeţene;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 156/28 octombrie 2011 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 157/28 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 158/28 octombrie 2011 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui în consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Tehnic „Sf. Ecaterina” Huşi.
Data: 04 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 159/25 noiembrie 2011 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 160/25 noiembrie 2011 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 161/25 noiembrie 2011 privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrifianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 162/25 noiembrie 2011 privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie reabilitare şi închidere finală depozite deşeuri, din administrarea Consiliilor Locale ale municipiilor Bîrlad, Huşi şi oraşului Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 163/25 noiembrie 2011 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 164/25 noiembrie 2011 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Bîrlad - Fruntişeni;
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 165/25 noiembrie 2011 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huşi-Berezeni;
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 166/25 noiembrie 2011 privind înfiinţarea Comisiei paritare care formulează propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene, în baza rezultatelor atribuirii electronice.
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 167/25 noiembrie 2011 privind înfiinţarea unor linii de gardă în cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 168/25 noiembrie 2011 privind privind aprobarea încetării Convenţiei de finanţare nr. 5543/26.10.2006, încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Judeţul Vaslui pentru implementarea subprogramului " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bârlad,Huşi şi oraşul Negreşti", în vederea transferării activităţilor şi a lucrărilor rest de executat în cadrul acesteia, în Proiectul regional de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui inclus în Lista actualizată a proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată" şi mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui pentru semnarea actului adiţional de încetare a Convenţiei
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 169/25 noiembrie 2011 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici executaţi în cadrul subprogramului „Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti", până la data încetării Convenţiei de finanţare nr. 5543/26-06-2006, încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Judeţul Vaslui şi a indicatorilor tehnico-economici rest de executat în cadrul acesteia, în scopul transferării acestora în cadrul „Proiectului regional de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată"
Data: 02 decembrie 2011

Hotarârea nr. 170/16 decembrie 2011 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 171/16 decembrie 2011 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 172/16 decembrie 2011 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 173/16 decembrie 2011 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri CRAV” Vaslui, pe anul 2011;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 174/16 decembrie 2011 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare şi a taxelor pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2012;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 175/16 decembrie 2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti în anul 2012;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 176/16 decembrie 2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2012;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 177/16 decembrie 2011 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile iulie-octombrie 2011;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 178/16 decembrie 2011 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2012;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 179/16 decembrie 2011 privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de cooperare între Consiliul judeţean Vaslui (România) şi Consiliul raional Hînceşti (Republica Moldova);
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 180/16 decembrie 2011 privind atribuirea traseelor pentru transportul public judeţean prin curse regulate cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2013, sesiunea 02.12.2011;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 181/16 decembrie 2011 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, organizata in conditiile legii, a unui spaţiu situat în imobilul din strada Ştefan cel Mare, nr.70, municipiul Vaslui, proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 182/16 decembrie 2011 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, SC Kristodent SRL Vaslui a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 183/16 decembrie 2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2012;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 184/16 decembrie 2011 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 185/16 decembrie 2011 privind modificarea statului de funcţii al Camerei agricole a judeţului Vaslui;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 186/16 decembrie 2011 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti;
Data: 21 decembrie 2011

Hotarârea nr. 187/22 decembrie 2011 privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 27 decembrie 2011

Hotarârea nr. 188/22 decembrie 2011 privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţia puncte de colectare selectivă din cele 81 de comune ale judeţului Vaslui şi oraşele Negreşti şi Murgeni, din administrarea consiliilor locale ale acestora în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 27 decembrie 2011

Hotarârea nr. 189/22 decembrie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului regional de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui inclus în lista actualizată a proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”;
Data: 27 decembrie 2011

Hotarârea nr. 190/22 decembrie 2011 privind aprobarea cofinanţării de către SC AQUAVAS SA Vaslui, în calitate de operator general, a proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti - judeţul Vaslui, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”;
Data: 27 decembrie 2011

Hotarârea nr. 191/22 decembrie 2011 privind stabilirea cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2011 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2011;
Data: 27 decembrie 2011

Hotarârea nr. 192/22 decembrie 2011 privind mandatarea domnului Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, pentru semnarea/implementarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti - judeţul Vaslui, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”;
Data: 27 decembrie 2011

Hotarârea nr. 193/22 decembrie 2011 hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011.
Data: 27 decembrie 2011Hotarâri din 2011: 1-105 106-193 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-08-01 (5967 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact