Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5775102
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 252/2011

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 252 /2011
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 22 iulie 2011, ora 1600, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I - 2011;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I - 2011;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I - 2011;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe pe semestrul I - 2011;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile ianuarie-iunie 2011;

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Băceşti în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de utilizare a zonei drumurilor judeţene DJ 245 A şi DJ 245 D;

9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în localitatea Codăeşti, comuna Codăeşti, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în localitatea Vultureşti, comuna Vultureşti, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui.

Dată astăzi, 15 iulie 2011

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-07-15 (1308 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact