Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318237
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Achizitii publice

 • Dispozitia nr. 300/2017 pentru modificarea anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 182/2016 privind NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c)

 • Dispoziția nr. 182/2016 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c)


 • Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016

  Programul anual al achizitiilor publice pe 2016 C.J. Vaslui

  Procedura de lucru Achizitii directe C.J. Vaslui

  Norme achizitii servicii Anexa 2B OUG 34/ 2006 C.J. Vaslui


 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentații cadastrale a drumurilor județene în vederea reabilitării și modernizarii lor – DJ 207E, DJ 241C, DJ 242C, DJ 242G, DJ 243A Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica Documentații cadastrale a drumurilor județene in vederea reabilitairi și modernizarii lor – DJ 244A, DJ 244E, DJ 244D, DJ 244C Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: “Reparatie instalatie termica interioara Poligon Delea”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: “Elaborarea unei expertize tehnice, studii geotehnice si hidrotehnice, pentru amplasamentul afectat de alunecari de teren de pe drumul judetean DJ 244J”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentații cadastrale a drumurilor județene în vederea reabilitării și modernizarii lor – DJ 207E, DJ 241C, DJ 242C, DJ 242G, DJ 243A Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica Documentații cadastrale a drumurilor județene in vederea reabilitairi și modernizarii lor – DJ 244A, DJ 244E, DJ 244D, DJ 244C Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO Cod CPV: 32323500-8 -Sistem video de supraveghere
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, Modernizare și Dotare Școala Profesionala Specială Sfânta Ecaterina Huși", Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Clarificare referitor la Invitatiile de participare pentru contracte de prestari de servicii de proiectare in vederea intocmirii DALI/SF, pentru drumurile judetene si poduri.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, Modernizare și Dotare Școala Profesionala Specială Sfânta Ecaterina Huși", CodCPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta -Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Pod din beton armat pe drum județean DJ 241C, sat Doagele, comuna Dragomirești, județul Vaslui" Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248A, km. 57+625, comuna Todiresti, județul Vaslui" Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentatie de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare și modernizare drum judetean DJ 245C: Băcani (DJ 245) - Băltăteni - Cepești - Rădăești - Coroiești - Bogdănita - Schitu (DJ 245A), L=19,110 km., judetul Vaslui", Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) - Crâng - Ciocani - Movileni - Coroiești de Sus-Limită județ Bacău, L=6,630 km., județul Vaslui", Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) -Tanacu -Bălțați -Crăsnășeni -Leosti -Vinetesti -Oltenești -Zgura, L=7,650 km., județul Vaslui", CodCPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica privind utilizarea achizitiei directe pentru atribuirea contractului Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județ Bacău (Stejaru) -Doagele -Poiana Pietrei - Dragomirești (DN 2F), L=8,625 km.,județul Vaslui", CodCPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșasca - Limită județ lași, km. 5+499-13+635, județul Vaslui” Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244H: DJ 244 - Viișoara - Urdești - Găgești (DJ 244 B), L=15,980 km, judetul Vaslui" Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: Limită județ Neamț- Băcești - Băbușa - Păltiniș - Slobozia - Racova - Trohan - Pungești - Siliștea - Armășoaia - Bleșca (DN 2F), km. 64+500- 77+500 (13,000 km.), județul Vaslui” - Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Studiu de specialitate trafic judetean pentru Programul de transport", judetul Vaslui - Cod CPV: 63712710-3 Servicii de monitorizare a traficului
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Elaborarea unei expertize tehnice si a unor studii geotehnice pentru amplasamentul afectat de alunecari de teren de pe drumul judetean DJ 284 - Cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, va invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de catering în cadrul proiectului ,,Centrul de Informare Europe Direct Vaslui" Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii: Elaborarea Planului de analiză a calității aerului în județul Vaslui Cod CPV 90713000-8
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Diriginție șantier pentru obiectivul de investiții ”Construirea șarpantei și anvelopare termică, Policlinica Stomatologică Vaslui” .
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: “Elaborare expertize tehnice, studii topografice, studii geotehnice pentru amplasamentele afectate de alunecări de teren: drum județean DJ 284 și depozit neconform Huși” .
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii: Elaborarea Analizei de risc la securitatea fizică pentru avizarea Planului de pază pentru Stațiile de transfer Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de organizare concert in cadrul proiectului „Centrul de informare Europe Direct Vaslui", Cod CPV: 79952100-3.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Materiale promotionale proiect "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui", cod CPV: 22462000-6.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică: "Servicii de transport și catering în cadrul organizării de vizite la ferme pomicole sau legumicole pentru elevi", Cod CPV: 60140000- 1, 55520000-1.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Servicii de recrutare membri în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS SA", cod CPV 79600000-0. Detalii aici

 • Achiziții publice - 2016


  Achiziții publice anterioare anului 2016

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-05-23 (18060 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact