Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5770434
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 15 aprilie 2011

  Dispozitia nr. 184/2011 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe trimestrul I - 2011;


 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I - 2011;


 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei personale lunare datorată de beneficiarii serviciilor prestate de asistenţă medico-socială internaţi în centrele de asistenţă medico-socială din subordinea consiliului judeţean sau/şi de susţinătorii legali ai acestora;


 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.71/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, actualizată şi revizuită, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”, cu modificările ulterioare;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti, km 0 + 000 - 10 + 920 (L = 10,920 km)”;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 2 spaţii cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.


 8. Suplimentari

 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2011


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Servicii de urgenţă pentru copil şi familie”şi asigurarea sustenabilităţii acestuia


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui


 12. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-04-11 (1835 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact