Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6091844
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProgram judeţean pentru finanţare nerambursabilă 2011

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2011 în cadrul „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general

Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat prin Hotărârea nr. 32/2011 Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011, în domeniile cultură şi sport.

Comisia de evaluare a selectat un număr de 26 de proiecte, cărora le-au fost atribuite contracte de finanţare nerambursabilă, după cum urmează: 12 în domeniul culturii şi 14 în domeniul sportului.
Pe domenii, proiectele selectate şi sumele aprobate pentru finanţare sunt următoarele:

CULTURĂ

 1. Asociaţia de cânt coral Fantasia”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Fantasia – trecut, prezent şi viitor
  Buget aprobat – 14.000,00 lei

 3. Asociaţia „Club Rotaract”, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Fanfara Bucuria – un model de educare prin valoare şi tradiţie
  Buget aprobat – 10.000,00 lei

 5. Asociaţia„Academia Bârlădeana”, Bârlad
 6. Titlul proiectului: Valorificarea tradiţiei culturale bârlădene
  Buget aprobat – 9.000,00 lei

 7. Asociaţia „Obârşii Negreştene”, Negreşti
 8. Titlul proiectului: „Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură”
  Buget aprobat - 4.000,00 lei

 9. Asociaţia „Tinere Vlăstare, Pogoneşti
 10. Titlul proiectului: Darul tradiţiei
  Buget aprobat – 6.000,00 lei

 11. Asociaţia astronomică “Sirius”, Bârlad
 12. Titlul proiectului: „Participare la forumul ecologic internaţional al copiilor Green planet, ediţia a VII-a”
  Buget aprobat - 9.000,00 lei

 13. Asociaţia „Lumina Ortodoxiei”, Negreşti
 14. Titlul proiectului: „Rădăcinile credinţei- de la trecut la viitor”
  Buget aprobat – 3.500,00 lei

 15. Asociaţia culturală „Simfonia Artelor”, Vaslui
 16. Titlul proiectului: „Grupul folcloric „Mugurel”, de la tradiţie, la spectacol
  Buget aprobat – 8.300,00 lei

 17. Asociaţia culturală „Areal Nord-Est”, Vaslui
 18. Titlul proiectului: Zâmbet cultural’’
  Buget aprobat – 5.080,00 lei.

 19. Asociaţia „Acţiunea Socială”, Vaslui
 20. Titlul proiectului: Cântec şi dans la Hoceni”
  Buget aprobat – 19.000,00 lei.

 21. Asociaţia „LINK CENTER”, Vaslui
 22. Titlul proiectului: Scrie despre tine Vaslui – 2011
  Buget aprobat – 9.720,00 lei.

 23. Asociaţia „Lira 2007”, Bârlad
 24. Titlul proiectului: Comoara Moldovei - Concurs naţional de interpretare vocală şi instrumentală a muzicii populare tradiţionale româneşti
  Buget aprobat – 2.400,00 lei.

Valoarea totală a finanţării aprobate: 100.000,00 lei.

SPORT

 1. Club sportiv “Liga de Est”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Participarea sportivilor la cupa internaţională de vară – Oradea, campionatul european – Slovacia, cupa României – Calan”
  Buget aprobat– 3.000,00 lei

 3. Asociaţia judeţeană de atletism, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Atletism vasluian la nivel mondial
  Buget aprobat – 10.000,00 lei

 5. Asociaţia „Club Sportiv VARAN”, Vaslui
 6. Titlul proiectului: Achiziţia de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei materiale şi protecţia sportivilor Asociaţiei Club Sportiv Varan, Vaslui
  Buget aprobat – 7.000,00 lei

 7. Club Sportiv „Inter – Sport”, Vaslui
 8. Titlul proiectului: Sport şi sănătate, ediţia a VI-a
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 9. Club sportiv „F.C.M.”, Huşi
 10. Titlul proiectului: Dotarea clubului sportiv F.C.M. Huşi cu echipamente şi materiale sportive
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 11. Asociaţia judeţeană de gimnastică, Bârlad
 12. Titlul proiectului: Micile medaliate de azi, marile campioane de mâine
  Buget aprobat – 7.000,00 lei

 13. Club sportiv „Peneş Curcanul”, Vaslui
 14. Titlul proiectului: Cupa Peneş Curcanul, ediţia a II-a”
  Buget aprobat – 2.000,00 lei

 15. Handbal Club, Vaslui
 16. Titlul proiectului: Participare la capionatul masculin de handbal 2011-2012
  Buget aprobat – 19.540,00 lei

 17. Club Sportiv SULSA, Vaslui
 18. Titlul proiectului: „Asigurarea cadrului general de pregătire a sportivilor clubului sportiv Sulsa Vaslui şi organizarea cupei Vaslui 2011 la Tae Kwon Do ITF”
  Buget aprobat – 9.000,00 lei

 19. Club Sportiv “Sergentul”, Vaslui
 20. Titlul proiectului: „Sergenţi pe drumuri de costişe”
  Buget aprobat – 4.445,00 lei

 21. Asociaţia judeţeană de rugby, Bârlad
 22. Titlul proiectului: „Performanţă şi tradiţie în 55 de ani de Rugby la Bârlad”
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 23. Asociaţia Sportivă AVNTUL, Zăpodeni
 24. Titlul proiectului: „Cupa satelor din Zăpodeni, la fotbal”
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 25. Club Sportiv ”Alone Tiger”, Vaslui
 26. Titlul proiectului: „Sportivii vasluieni – imagine pentru Europa”
  Buget aprobat – 3.750,00 lei

 27. Asociaţia ”S.M.A.R.T. CLUB” Negreşti
 28. Titlul proiectului: „Campionatul judeţean de fotbal seniori”
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 29. Asociaţia Club Sportiv ”CAMPIONII”, Vaslui
 30. Titlul proiectului: „Handbalul vasluian- izvor de campioni”
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 31. Club Sportiv KARATE KENSEI, Vaslui
 32. Titlul proiectului: „Campioni pentru viaţă”
  Buget aprobat – 7.265,00 lei

Valoarea totală a finanţării aprobate: 100.000,00 lei.

Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofitde interes general pe anul 2011


Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 32 din 18 februarie 2011, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011, în domeniile cultură şi sport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 52/08.03.2010, Partea a-VI-a.
Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Sunt eligibile :

 • organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului şi culturii;
 • cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui, recunoscute conform legii.

Suma totală alocată pentru Program în anul 2011 este de 200.000 lei.
Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.
Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, Direcţia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 int.112, int. 225, e-mail:consiliu@cjvs.eu, şi pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro.

Solicitările de finanţare nerambursabilă trebuie depuse până la 2 mai 2011, la ora 16.00 pm, la următoarea adresă : Consiliul Judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168 , municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.

Ghid solicitant cultura

Ghid solicitant sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Pachet informativ - Domeniul Sport

Hotarârea nr. 32/18 februarie 2011 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011;

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-03-29 (4710 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact