Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5770465
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 29 martie 2011

  Dispozitia nr. 168/2011 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2011


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe al judeţului Vaslui pe anul 2010


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2010


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului din fonduri externe nerambursabile al judeţului Vaslui pe anul 2010


 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de serviciile prestate la Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare terasamente DJ 243, km 8 + 500 - km 9 + 500, comuna Perieni”, judeţul Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.71/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, actualizata si revizuita, pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”, cu modificările ulterioare


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării obiectivelor de investiţii “Lucrări de pietruire şi reabilitare a 4 drumuri comunale”, precum şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, realizate din sumele primite cu titlu definitiv şi nerambursabil în cadrul “Programului de pietruire a drumurilor comunale”, în vederea evidenţierii acestora în proprietatea publică şi în patrimoniul unităţilor-administrativ teritoriale respective;


 13. Proiect de hotărâre privind menţinerea valabilităţii până la data 30 aprilie 2013 a "Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011, în judeţul Vaslui", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 39/2008


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului" din competenţa Consiliului Judeţean Vaslui


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004


 16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului „Ştefan cel Mare” Vaslui;


 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;


 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Teatrul „V I Popa” Bârlad şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;


 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;


 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui


 22. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2010.


 23. Suplimentari

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC AQUAVAS SA Vaslui


 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 134/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei


 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 135 / 2010 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”


 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului judeţean 245 C, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Bogdăniţa, pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare


 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pe drumul județean DJ 245C ȋn urma revizuirii Studiului de fezabilitate


 29. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-03-18 (2229 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact