Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693975
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2011 1-105

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2011


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri din 2011: 1-105 106-193 ARHIVA


Hotarârea nr. 1/28 ianuarie 2011 privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 2/28 ianuarie 2011 privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 3/28 ianuarie 2011 privind modificarea Hotărârii nr.109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 4/28 ianuarie 2011 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2010;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 5/28 ianuarie 2011 privind participarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 6/28 ianuarie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, sat Băceşti, comuna Băceşti, judeţul Vaslui”;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 7/28 ianuarie 2011 privind participarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 8/28 ianuarie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, sat Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui”;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 9/28 ianuarie 2011 privind participarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui cu Centrul de tip respiro Ghermăneşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 10/28 ianuarie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de tip respiro Ghermăneşti, sat Ghermăneşti, comuna Drânceni, judeţul Vaslui”;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 11/28 ianuarie 2011 privind participarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui cu Centrul de Recuperare şi Reabilitare Rîşeşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 12/28 ianuarie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Rîşeşti, sat Rîşeşti, comuna Drânceni, judeţul Vaslui”;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 13/28 ianuarie 2011 privind participarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui cu Centru de Îngrijire şi Asistenţă Rînzeşti la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 14/28 ianuarie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Rînzeşti, sat Rînzeşti, comuna Fălciu, judeţul Vaslui”;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 15/28 ianuarie 2011 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui”;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 16/28 ianuarie 2011 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 17/28 ianuarie 2011 privind constatarea încetării activităţii Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 18/28 ianuarie 2011 privind aprobarea transmiterii unor segmente de drumuri judeţene, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui, pe perioada execuţiei lucrărilor de asfaltare;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 19/28 ianuarie 2011 privind aprobarea transmiterii unui segment de drum judeţean, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Băceşti, judeţul Vaslui, pe perioada execuţiei lucrărilor de asfaltare;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 20/28 ianuarie 2011 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 21/28 ianuarie 2011 privind aprobarea transmiterii unui segment de drum judeţean, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Dăneşti, pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 22/28 ianuarie 2011 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 23/28 ianuarie 2011 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Comisia judeţeană de bază meliferă şi stupărit pastoral;
Data: 01 februarie 2011

Hotarârea nr. 24/18 februarie 2011 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 25/18 februarie 2011 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 26/18 februarie 2011 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 27/18 februarie 2011 adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2011;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 28/18 februarie 2011 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 29/18 februarie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 30/18 februarie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 31/18 februarie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV” SA Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 32/18 februarie 2011 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 33/18 februarie 2011 privind solicitarea transmiterii conductei de aducţiune Negrileşti-Bîrlad şi a forajelor aferente, din proprietatea privată a municipiului Bîrlad şi din administrarea Consiliului local Bîrlad în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 34/18 februarie 2011 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 35/18 februarie 2011 privind înfiinţarea Serviciului „Echipa mobilă Vaslui” în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 36/18 februarie 2011 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 37/18 februarie 2011 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 38/18 februarie 2011 privind organizarea evaluării finale a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 39/18 februarie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului instituţiilor de cultură din subordine;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 40/18 februarie 2011 privind validarea domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, subprefectul judeţului Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 41/18 februarie 2011 privind aprobarea transmiterii drumului judeţean 243 D, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Perieni, pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 42/18 februarie 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.14/2010 privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul “Clădire dispensar stomatologic”, situat în municipiul Vaslui, Str.Mihail Kogălniceanu nr.35;
Data: 23 februarie 2011

Hotarârea nr. 43/29 martie 2011 privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 05 aprilie 2011

Hotarârea nr. 44/29 martie 2011 privind rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011;
Data: 05 aprilie 2011

Hotarârea nr. 45/29 martie 2011 privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2011;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 46/29 martie 2011 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 47/29 martie 2011 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 48/29 martie 2011 privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 49/29 martie 2011 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului din fonduri externe nerambursabile al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 50/29 martie 2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 05 aprilie 2011

Hotarârea nr. 51/29 martie 2011 privind aprobarea predării obiectivelor de investiţii “Lucrări de pietruire şi reabilitare a 4 drumuri comunale”, precum şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, realizate din sumele primite cu titlu definitiv şi nerambursabil în cadrul “Programului de pietruire a drumurilor comunale”, în vederea evidenţierii acestora în proprietatea publică şi în patrimoniul unităţilor-administrativ teritoriale respective;
Data: 05 aprilie 2011

Hotarârea nr. 52/29 martie 2011 privind menţinerea valabilităţii până la data de 30 aprilie 2013 a “Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Vaslui”, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 53/29 martie 2011 privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului” din competenţa Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 54/29 martie 2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 55/29 martie 2011 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 56/29 martie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 57/29 martie 2011 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;
Data: 05 aprilie 2011

Hotarârea nr. 58/29 martie 2011 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;
Data: 05 aprilie 2011

Hotarârea nr. 59/29 martie 2011 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2010 a managementului la Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 60/29 martie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unor unităţi de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 61/29 martie 2011 privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC AQUAVAS SA Vaslui;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 62/29 martie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 134/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei;
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 63/29 martie 2011 pentru modificarea Hotărârii nr. 135/2010 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 64/29 martie 2011 privind aprobarea transmiterii drumului judeţean 245 C, proprietate publică a judeţului Vaslui din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Bogdăniţa, pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 65/29 martie 2011 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pe drumul județean DJ 245C ȋn urma revizuirii Studiului de fezabilitate
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 66/29 martie 2011 privind aprobarea măririi capacității de funcționare a Centrului de asistență medico-socială Băcești, județul Vaslui, de la 45 paturi la 101 paturi
Data: 04 aprilie 2011

Hotarârea nr. 67/15 aprilie 2011 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe trimestrul I - 2011;
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 68/15 aprilie 2011 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I - 2011;
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 69/15 aprilie 2011 privind stabilirea cuantumului contribuţiei personale lunare datorată de beneficiarii serviciilor prestate de asistenţă medico-socială internaţi în centrele de asistenţă medico-socială din subordinea consiliului judeţean sau/şi de susţinătorii legali ai acestora;
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 70/15 aprilie 2011 pentru modificarea Hotărârii nr.71/2007 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, actualizată şi revizuită, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”, cu modificările ulterioare;
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 71/15 aprilie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti, km 0 + 000 - 10 + 920 (L = 10,920 km)”;
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 72/15 aprilie 2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 2 spaţii cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 73/15 aprilie 2011 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 74/15 aprilie 2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2011
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 75/15 aprilie 2011 privind aprobarea proiectului „Servicii de urgenţă pentru copil şi familie”şi asigurarea sustenabilităţii acestuia
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 76/15 aprilie 2011 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 77/15 aprilie 2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice, pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui (APC Vaslui) si operatorul regional Societatea Comerciala AQUAVAS S.A. Vaslui
Data: 20 aprilie 2011

Hotarârea nr. 78/27 mai 2011 privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2011;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 79/27 mai 2011 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 80/27 mai 2011 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 81/27 mai 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.55/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 82/27 mai 2011 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bîrlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 83/27 mai 2011 privind aprobarea Raportului anual al „Programului de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Vaslui;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 84/27 mai 2011 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care judeţul Vaslui este membru asociat;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 85/27 mai 2011 pentru revocarea Hotărârii nr.33/2011 privind solicitarea transmiterii conductei de aducţiune Negrileşti-Bîrlad şi a forajelor aferente, din proprietatea privată a municipiului Bîrlad şi din administrarea Consiliului local Bîrlad în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 86/27 mai 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 6 obiective de investiţii pentru reabilitare şi modernizare drumuri judeţene;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 87/27 mai 2011 privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 88/27 mai 2011 privind aprobarea proiectului de management al domnului Mamalaucă Mircea în calitate de manager al Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 89/27 mai 2011 privind aprobarea proiectului de management al domnului Anghel Marcel în calitate de manager al Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 90/27 mai 2011 privind autorizarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui de a accepta o donatie cu sarcini in favoarea judetului Vaslui
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 91/27 mai 2011 privind acordul Consiliului Judeţean Vaslui ca Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România să adere la Confederaţia Europeană a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI)
Data: 03 iunie 2011

Hotarârea nr. 92/24 iunie 2011 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2011;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 93/24 iunie 2011 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 94/24 iunie 2011 privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui pe anul 2011
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 95/24 iunie 2011 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilelor din localităţile Bumbăta şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 96/24 iunie 2011 privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de Gospodărie anexă şi terenului aferent proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 97/24 iunie 2011 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului judeţean spre adoptare şi a proiectelor de dispoziţii emise de preşedintele Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 98/24 iunie 2011 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 99/24 iunie 2011 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 100/24 iunie 2011 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 101/24 iunie 2011 privind eliberarea si numirea unui reprezentant în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013;
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 102/24 iunie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui ca membri în Comisia pentru asistenţă medicală spitalicească constituită la nivelul Casei judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui.
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 103/24 iunie 2011 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 104/24 iunie 2011 privind organizarea referendumului în vederea consultării cetăţenilor din judeţul Vaslui privind oportunitatea modificării limitelor teritoriale ale judeţului Vaslui
Data: 30 iunie 2011

Hotarârea nr. 105/24 iunie 2011 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 150/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare şi a taxelor pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean, pe anul 2011
Data: 30 iunie 2011Hotărâri din 2011: 1-105 106-193 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-02-01 (6660 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact