Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318212
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
PETITII ON-LINE

Dreptul la petiționare
Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților și instituțiilor publice prin petiții formulate în nume propriu, iar organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții în numele colectivelor pe care le reprezintă, potrivit art.1 din Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Definiție petiție
Prin petitie se intelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes judetean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

Termen de soluționare petiții
Petițiile adresate autorităților și instituțiilor publice vor fi soluționate în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii.

Primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor
În cadrul Consiliului județean Vaslui, primirea, înregistrarea, urmărirea modului în care au fost soluționate petițiile, precum și expedierea răspunsului către petiționari în termenele și în condițiile stabilite de lege se face numai prin intermediul Compartimentului pentru Relații cu Publicul și Consilierii, prin persoana desemnată în acest sens, aceasta îngrijindu-se de clasare și de arhivare.

Clasare petiții
Potrivit legii, se clasează petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului. De asemenea, dacă un petiționar adresează mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acesta va primi un singur răspuns și, în cazul în care va reveni cu o nouă petiție având același conținut, aceasta se va clasa la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.

Declinare competență
Petițiile greșit îndreptate, vor fi expediate în termen de 5 zile de la înregistrare, către autoritățile sau instituțiile publice care au competențe în rezolvarea problemelor sesizate, înștiințând totodată petentul despre acest lucru.

FORMULAR PETIȚIE

Petițiile adresate Consiliului județean Vaslui pot fi trimise prin poștă, pe adresa: strada Ștefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, folosind formularul F723-01-05, prin poșta electronică, la adresa consiliu@cjvs.eu, sau accesând direct formularul tip de petiție electronică F723-01-06.

F723-01-05 – Descarcă formular

F723-01-06 – Petiție electronică
 
Programul de lucru al Compartimentului relații cu publicul și cu consilierii din cadrul Consiliului județean Vaslui este între orele 8,00 – 16,30, et. IV, cam. 417, la sediul Consiliului județean Vaslui. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0235.361089, 0235.361092 sau 0235.361093, int. 220.
Responsabil cu primirea, înregistrarea, urmărirea modului în care au fost soluționate petițiile, precum și expedierea răspunsului către petiționari în termenele și în condițiile stabilite de lege - consilier Andronic Marilena.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-11-01 (5152 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact