Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704474
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2010 107-159

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2010


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri din 2010: 1-106 107-159 ARHIVA


Hotarârea nr. 107/30 septembrie 2010 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 108/30 septembrie 2010 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 109/30 septembrie 2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei/15.000.000 euro;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 110/30 septembrie 2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Români pentru români, prin România”;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 111/30 septembrie 2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul judeţean Vaslui şi Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 112/30 septembrie 2010 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 113/30 septembrie 2010 privind aprobarea măsurilor adiacente vânzării locuinţelor de serviciu situate în blocul G1 din strada Vasile Pârvan, nr.4, municipiul Bîrlad, proprietate privată a judeţului Vaslui;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 114/30 septembrie 2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 115/30 septembrie 2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în cadrul Consiliului de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui în calitate de membri şi membri supleanţi;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 116/30 septembrie 2010# privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 117/30 septembrie 2010 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea generală a SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 118/30 septembrie 2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.112/2008;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 119/30 septembrie 2010 privind aprobarea cazării şi servirii mesei, contra cost, în regim de internat, a unor elevi care frecventează învăţământul de masă, în spaţiul devenit disponibil temporar din cadrul clădirilor cu destinaţia de internat şi cantină şcolară aflate în administrarea Grupului Şcolar Tehnic „Sfânta Ecaterina” din Huşi;
Data: 06 octombrie 2010

Hotarârea nr. 120/27 octombrie 2010 privind privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 121/27 octombrie 2010 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 122/27 octombrie 2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr.139/2009 şi nr.25/2010;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 123/27 octombrie 2010 privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2010;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 124/27 octombrie 2010 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 125/27 octombrie 2010 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile iulie, august şi septembrie 2010;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 126/27 octombrie 2010 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013-2020;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 127/27 octombrie 2010 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 128/27 octombrie 2010 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 08 noiembrie 2010

Hotarârea nr. 129/30 noiembrie 2010 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 130/30 noiembrie 2010 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 131/30 noiembrie 2010 privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 132/30 noiembrie 2010 privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2010;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 133/30 noiembrie 2010 privind rectificarea a IV-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 134/30 noiembrie 2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 135/30 noiembrie 2010 privind aprobarea contributiei Judetului Vaslui la finantarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 136/30 noiembrie 2010 privind aprobarea Contractului de asociere a judeţului Vaslui cu 86 unităţi administrativ-teritoriale, în cadrul Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară a judeţului Vaslui, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 137/30 noiembrie 2010 privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrifianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 138/30 noiembrie 2010 privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 16.602 mp, situat în extravilanul satului şi comunei Băceşti, judeţul Vaslui, de către Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 139/30 noiembrie 2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 3 spaţii cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 140/30 noiembrie 2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 141/30 noiembrie 2010 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 142/30 noiembrie 2010 privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 143/30 noiembrie 2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2011;
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 144/30 noiembrie 2010 privind încredinţarea Serviciului „Întreţinere şi reparaţii curente drumuri şi poduri judeţene” Societăţii comerciale „Lucrări drumuri şi poduri” S.A. Vaslui, prin negociere directă.
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 145/30 noiembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotararea nr.56/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in orasul Negresti - judetul Vaslui" Etapa I
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 146/30 noiembrie 2010 privind desemnarea unei persoane in Consiliul de administratie al Casei judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui.
Data: 13 decembrie 2010

Hotarârea nr. 147/28 decembrie 2010 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 04 ianuarie 2011

Hotarârea nr. 148/28 decembrie 2010 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 04 ianuarie 2010

Hotarârea nr. 149/28 decembrie 2010 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 04 ianuarie 2011

Hotarârea nr. 150/28 decembrie 2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare şi a taxelor pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2011;
Data: 04 ianuarie 2010

Hotarârea nr. 151/28 decembrie 2010 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2011;
Data: 04 ianuarie 2011

Hotarârea nr. 152/28 decembrie 2010 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2011;
Data: 04 ianuarie 2010

Hotarârea nr. 153/28 decembrie 2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.134/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei;
Data: 04 ianuarie 2011

Hotarârea nr. 154/28 decembrie 2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.135/2010 privind aprobarea contribuţiei judeţului Vaslui la finanţarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;
Data: 04 ianuarie 2010

Hotarârea nr. 155/28 decembrie 2010 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al judeţului Vaslui şi darea în administrarea Societăţii Comerciale „Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui” S.A. a unei clădiri situate în municipiul Vaslui, strada Decebal, nr.16;
Data: 04 ianuarie 2011

Hotarârea nr. 156/28 decembrie 2010 privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 04 ianuarie 2010

Hotarârea nr. 157/28 decembrie 2010 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 04 ianuarie 2011

Hotarârea nr. 158/28 decembrie 2010 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;
Data: 04 ianuarie 2010

Hotarârea nr. 159/29 decembrie 2010 privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 04 ianuarie 2011Hotărâri din 2010: 1-106 107-159 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-10-06 (5260 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact