Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5637916
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 28 mai 2010

  Dispozitia nr. 200/2010 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;


 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în vederea implementării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru anul şcolar 2010-2011;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui”;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;


 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/2003 privind înfiinţarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;


 7. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia;


 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 225 m.p, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului cu destinaţia de Gospodărie anexă, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.9/2010 a Consiliului judeţean Vaslui privind asocierea judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”;


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti-judeţul Vaslui”;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui obiectiv de investiţie din anexele nr.6 şi 6a la Hotărârea nr.27/26.03.2010 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010, cu modificările ulterioare;


 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;


 14. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.31/2010 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;


 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii teritoriale de ordine publică Vaslui.


 16. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-05-21 (1755 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact