Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693724
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

DISPOZIŢIA Nr.200/2010

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 DISPOZIŢIA  Nr.200/2010
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

          în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 mai 2010, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în vederea implementării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru anul şcolar 2010-2011;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/2003 privind înfiinţarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia;

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 225 m.p, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului cu destinaţia de Gospodărie anexă, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.9/2010 a Consiliului judeţean Vaslui privind asocierea judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti-judeţul Vaslui”;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui obiectiv de investiţie din anexele nr.6 şi 6a la Hotărârea nr.27/26.03.2010 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010, cu modificările ulterioare;

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;

14. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.31/2010 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii teritoriale de ordine publică Vaslui.

Dată astăzi, 21 mai 2010

 

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-05-21 (1383 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact