Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693758
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 181/2010

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr.181/2010
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 aprilie 2010, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;

2. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;

4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  pe anul 2010;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.6 şi 6a la Hotărârea nr.27 din 26.03.2010 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciilor de preparare şi servire a hranei din cadrul Centrelor de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap, precum şi de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de gestionare a calităţii aerului” pentru judeţul Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui.

 

Dată astăzi, 23 aprilie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-04-23 (1498 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact