Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026388
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProgram judeţean pentru finanţare nerambursabilă 2010

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general

Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat prin Hotărârea nr. 30/2010 Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010, în domeniile cultură şi sport.

Comisia de evaluare a selectat un număr de 21 de proiecte, cărora le-au fost atribuite contracte de finanţare nerambursabilă, după cum urmează: 11 în domeniul culturii şi 10 în domeniul sportului.
Pe domenii, proiectele selectate şi sumele aprobate pentru finanţare sunt următoarele:

CULTURĂ

 1. Asociaţia “Tinere vlăstare- 2000”, Pogoneşti, Vaslui
 2. Titlul proiectului: „Moştenirea vie
  Buget aprobat – 44.200,00 lei

 3. Asociaţia Club Rotaract, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Cartea copilăriei mele
  Buget aprobat – 9.000,00 lei

 5. Asociţia “Lira 2007 Bârlad”, Vaslui
 6. Titlul proiectului: „Comoara Moldovei”
  Buget aprobat – 5.400,00 lei

 7. Asociaţia de cînt coral „Fantasia”, Vaslui
 8. Titlul proiectului: „O Europă de descoperit prin muzică”
  Buget aprobat - 34.000,00 lei

 9. Asociaţia pentru tineret „Emil Racoviţă 2000”, Vaslui
 10. Titlul proiectului: Club @rt
  Buget aprobat – 5.000,00 lei

 11. Asociaţia astronomică “Sirius”, Bârlad
 12. Titlul proiectului: „Editarea revistei Paşi spre infinit”, nr. 23
  Buget aprobat - 3.000,00 lei

 13. Asociaţia cultural “Poesis Moldaviae”
 14. Titlul proiectului: „Avem nevoie de cultură”,
  Buget aprobat – 4.000,00 lei

 15. Fundaţia culturală “Trandafir de la Moldova”
 16. Titlul proiectului: Extinderea activităţii ansamblului folcloric ”Trandafir de la Moldova
  Buget aprobat – 83.400,00 lei

 17. Asociaţia „Acţiunea Socială”, Vaslui
 18. Titlul proiectului: Promovarea culturii tradiţionale vasluiene”
  Buget aprobat – 90.000,00 lei.

 19. Asociaţia „Lumina Ortodoxiei”
 20. Titlul proiectului: Impreună pentru comunitate”
  Buget aprobat – 20.000,00 lei.

 21. Societatea Filarmonica Barlad, Vaslui
 22. Titlul proiectului: Toamna muzicală
  Buget aprobat – 2.000,00 lei.

Valoarea totală a finanţării aprobate: 300.000,00 lei.

SPORT

 1. Club sportiv “Liga de Est”, Vaslui
 2. Titlul proiectului: Participarea sportivilor din Vaslui la Cupa Europei de TAEKWON-DO I.T.F. Slovacia şi la Cupa Romaniei de TAEKWON-DO I.T.F. Baia Mare
  Buget aprobat– 19.700,00 lei

 3. Club sportiv “Sergentul”, Vaslui
 4. Titlul proiectului: Sergenţi pe drumuri de costişă
  Buget aprobat – 7,400,00 lei

 5. Club sportiv „Inter-sport” , Vaslui
 6. Titlul proiectului: Spor şi sănătate, ed. a IV-a
  Buget aprobat – 10.000,00 lei

 7. Asociaţia judeţeană de atletism, Vaslui
 8. Titlul proiectului: Atletismul vasluian-izvor de campioni
  Buget aprobat – 24.000,00 lei

 9. Asociaţia judeţeană de gimnastică, Bârlad
 10. Titlul proiectului: Doar împreună vom reuşi!
  Buget aprobat – 15.000,00 lei


 11. Club sportiv « Inter » Negreşti

 12. Titlul proiectului: Cupa inter la cros, tenis de masă, fotbal-tenis, futsal, volei,handbal, baschet, şah, fotbal, tenis
  Buget aprobat – 4.000,00 lei


 13. Club sportiv “Alone Tiger”, Vaslui
 14. Titlul proiectului: Dezvoltarea si imbunatatirea bazei materiale in vederea participarii la competitii de nivel regional si national si din alte stiluri de arte martiale, pentru a demonstra superioritatea jujitsu-lui vasluian
  Buget aprobat – 7.501,50 lei

 15. Asociaţia judeţeană de rugby, Bârlad, Vaslui

 16. Titlul proiectului: Perfecţionarea sistemelor de pregătire cheia succeselor viitoare
  Buget aprobat – 20.000,00 lei

 17. Handbal Club Vaslui
 18. Titlul proiectului: Participare la campionatul naţional de handbal, divizia masculină
  Buget aprobat – 40.000,00 lei

 19. Asociaţia judeţeană de lupte, Vaslui
 20. Titlul proiectului: Turneu final de lupte libere pe echipe, cadeţi masculini
  Buget aprobat – 2.398,50 lei

Valoarea totală a finanţării aprobate: 150.000,00 lei.


Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit
de interes general pe anul 2010

Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 30 din 26 februarie 2010, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010, în domeniile cultură şi sport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 82/19.04.2010, Partea a-VI-a.
Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Sunt eligibile :

 • organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului şi culturii;
 • cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui, recunoscute conform legii.

Suma totală alocată pentru Program în anul 2010 este de 450.000 lei.
Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.
Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, Direcţia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 int.112, int.116, e-mail:consiliu@cjvs.eu, şi pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro.

Solicitările de finanţare nerambursabilă trebuie depuse până la 10 iunie 2010, la ora 16.00 pm, la următoarea adresă : Consiliul Judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168 , municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.


Ghid solicitant cultura

Ghid solicitant sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Pachet informativ - Domeniul Sport

Hotarârea nr. 30/26 martie 2010 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010;

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-04-23 (5754 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact