Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693789
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 152/2010

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 152/2010
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 26 martie 2010, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;

2. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare a Consiliului judeţean Vaslui;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;

5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;

7. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010;

8. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2010;

9. Proiect de hotărâre privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.139/2009;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reparaţii pod”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare si modernizare a 2 drumuri judeţene”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010;

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui a domnului Harabagiu Mihai;

16. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru al Consiliului etic al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

18. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant în Comisia Paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011;

19. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2009.

Dată astăzi, 19 martie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-03-19 (1483 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact