Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6040395
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia nr. 22/2010

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.22/2010
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 26 februarie 2010, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui-CRAV” SA Vaslui;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Instalaţii utilizare gaze naturale – Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă Vaslui”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul Clădire dispensar stomatologic, situat în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr.35;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomireşti şi în administrarea consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui teren agricol în suprafaţă de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, de la Agenţia Domeniilor Statului la Consiliul judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;

Dată astăzi, 18 februarie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-02-19 (1540 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact