Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687814
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2010 1-106

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2010


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri din 2010: 1-106 107-159 ; ARHIVA


Hotarârea nr. 1/29 ianuarie 2010 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010;
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 2/29 ianuarie 2010 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 3/29 ianuarie 2010 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 4/29 ianuarie 2010 pentru modificarea Hotărârii nr.99/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui;
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 5/29 ianuarie 2010 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2010;
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 6/29 ianuarie 2010 privind înfiinţarea Centrului cultural în cadrul Centrului pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 7/29 ianuarie 2010 privind aprobarea pentru anul 2010 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2009;
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 8/29 ianuarie 2010 privind transmiterea unui număr de 12 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 9/29 ianuarie 2010 privind aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în vederea implementării proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
Data: 04 februarie 2010

Hotarârea nr. 10/26 februarie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 11/26 februarie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 12/26 februarie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui-CRAV” SA Vaslui;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 13/26 februarie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Instalaţii utilizare gaze naturale – Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă Vaslui”;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 14/26 februarie 2010 privind aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul Clădire dispensar stomatologic, situat în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr.35;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 15/26 februarie 2010 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomireşti şi în administrarea consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 16/26 februarie 2010 privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui teren agricol în suprafaţă de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, de la Agenţia Domeniilor Statului la Consiliul judeţean Vaslui pentru Camera agricolă a judeţului Vaslui;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 17/26 februarie 2010 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
Data: 11 martie 2010

Hotarârea nr. 18/26 martie 2010 privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 19/26 martie 2010 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 20/26 martie 2010 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 21/26 martie 2010 privind înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 22/26 martie 2010 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 23/26 martie 2010 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 24/26 martie 2010 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 25/26 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.139/2009;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 26/26 martie 2010 privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2010;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 27/26 martie 2010 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 28/26 martie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reparaţii pod”, pe DJ 244 I, peste pârâul Sărăţeni;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 29/26 martie 2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare si modernizare a 2 drumuri judeţene” - DJ 242 F şi DJ 244 J;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 30/26 martie 2010 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 31/26 martie 2010 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 32/26 martie 2010 privind demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui a domnului Harabagiu Mihai;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 33/26 martie 2010 privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 34/26 martie 2010 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru al Consiliului etic al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 35/26 martie 2010 privind înlocuirea unui reprezentant în Comisia Paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 36/26 martie 2010 privind promovarea temporară a doamnei ARHIRE IRINA, în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui;
Data: 01 aprilie 2010

Hotarârea nr. 37/30 aprilie 2010 privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 38/30 aprilie 2010 privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 39/30 aprilie 2010 privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 40/30 aprilie 2010 privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 41/30 aprilie 2010 privind modificarea anexelor nr. 6 şi 6a la Hotărârea nr. 27/26.03.2010 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 42/30 aprilie 2010 privind aprobarea „Programului de gestionare a calităţii aerului” pentru judeţul Vaslui;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 43/30 aprilie 2010 privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui.
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 44/30 aprilie 2010 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru luna februarie 2010;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 45/30 aprilie 2010 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru luna martie 2010;
Data: 07 mai 2010

Hotarârea nr. 46/07 mai 2010 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010;
Data: 10 mai 2010

Hotarârea nr. 47/28 mai 2010 privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 48/28 mai 2010 privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 49/28 mai 2010 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în vederea implementării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru anul şcolar 2010-2011;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 50/28 mai 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiti-faza PT, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui”;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 51/28 mai 2010 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a realizarii proiectului tehnic;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 52/28 mai 2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/2003 privind înfiinţarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 53/28 mai 2010 privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 54/28 mai 2010 privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 225 m.p, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 55/28 mai 2010 privind transmiterea imobilului cu destinaţia de Gospodărie anexă, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 56/28 mai 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti-judeţul Vaslui”;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 57/28 mai 2010 privind modificarea Hotărârii nr.9/2010 a Consiliului judeţean Vaslui privind asocierea judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 58/28 mai 2010 privind modificarea denumirii unui obiectiv de investiţie din anexele nr.6 şi 6a la Hotărârea nr.27/26.03.2010 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010, cu modificările ulterioare;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 59/28 mai 2010 privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 60/28 mai 2010 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.31/2010 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 61/28 mai 2010 privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii teritoriale de ordine publică Vaslui
Data: 03 iunie 2010

Hotarârea nr. 62/25 iunie 2010 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 63/25 iunie 2010 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010;
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 64/25 iunie 2010 privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 65/25 iunie 2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 66/25 iunie 2010 privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 67/25 iunie 2010 privind transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din municipiul Bîrlad, strada V. Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 68/25 iunie 2010 privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia;
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 69/25 iunie 2010 privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui
Data: 01 iulie 2010

Hotarârea nr. 70/30 iulie 2010 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 71/30 iulie 2010 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 72/30 iulie 2010 privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 73/30 iulie 2010 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2010;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 74/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2010;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 75/30 iulie 2010 pentru abrogarea Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009, modificată şi completată prin Hotărârea nr.77/2009;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 76/30 iulie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui”;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 77/30 iulie 2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 78/30 iulie 2010 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare şi modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 79/30 iulie 2010 privind darea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani a unui spaţiu din incinta imobilului proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, strada Republicii, nr.235, Societăţii Culturale „Academia Bîrlădeană”;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 80/30 iulie 2010 privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 81/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 82/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 83/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei agricole a judeţului Vaslui;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 84/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 85/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 86/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 87/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 88/30 iulie 2010 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 89/30 iulie 2010 privind numirea domnului Manole Ion în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui
Data: 05 august 2010

Hotarârea nr. 90/27 august 2010 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 91/27 august 2010 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 92/27 august 2010 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 93/27 august 2010 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 94/27 august 2010 privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 95/27 august 2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 96/27 august 2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.99/2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui, cu modificările ulterioare;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 97/27 august 2010 privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiţii realizate în cadrul proiectului „Reabilitare/reconstrucţie unităţi de învăţământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundaţii din perioada aprilie-august 2005” la 18 unităţi administrativ-teritoriale;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 98/27 august 2010 pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 99/27 august 2010 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 100/27 august 2010 privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, SC „Lucrări de drumuri şi poduri” SA Vaslui a unui imobil compus din teren şi clădire situat în municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr.8;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 101/27 august 2010 privind transmiterea unui număr de 11 locuinţe de serviciu, situate în imobilul din municipiul Bîrlad, strada V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului local municipal Bîrlad;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 102/27 august 2010 pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 103/27 august 2010 privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2010;
Data: 01 septembrie 2010

Hotarârea nr. 104/10 septembrie 2010 privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, pe anul 2010;
Data: 13 septembrie 2010

Hotarârea nr. 105/10 septembrie 2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;;
Data: 13 septembrie 2010

Hotarârea nr. 106/10 septembrie 2010 privind mandatarea domnului Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, în vederea semnării Actului adiţional nr.1/2010 la Convenţia de finanţare încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul judeţean Vaslui.
Data: 13 septembrie 2010Hotărâri din 2010: 1-106 107-159 ; ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-02-04 (6219 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact