Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687828
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunturi 2010

 • Consiliul judeţean Vaslui titular al proiectului: “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” anunţă publicul interesat, asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul mai sus-menţionat, amplasat în judeţul Vaslui.
  Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.R.P.M. Bacău, strada Oituz nr. 23 şi la sediul Consiliului judeţean Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr. 79, în zilele de luni – vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarele adrese de internet: www.arpmbc.anpm.ro şi www.cjvs.ro
  Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul A.R.P.M. Bacău, până la data de 24.12.2010.
  Publicat pe 14.12.2010 (Anunt nr. 9023/14.12.2010)


 • Forumului Regional de Investitii Nord-Est


 • Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate


 • Consultări publice pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Vaslui


 • Consiliul judeţean Vaslui vă propune spre consultare Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020. Pentru mai multe detalii despre proiect click aici.


 • Consiliul Judeţean Vaslui invită miercuri, 26 mai 2010, orele 15:00, la Sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de instruire şi clarificări privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010.


 • Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010 Pentru detalii click aici.


 • Consultări publice pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Vaslui


 • Consultări publice pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Vaslui


 • Consultări publice pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Vaslui


 • Consiliul Judeţean Vaslui, titular al proiectului:Reparatii pod pe DJ 244 I peste paraul Sarateni sat Sarateni, judetul Vaslui”, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a proiectului, respectiv de avizare prin procedura simplificată (fără evaluarea impactului asuprea mediului) necesară pentru obţinerea acordului de mediu.
  Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni nr. 63, telefon 0335 401723 şi la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, în zilele de luni – vineri, orele 8,00 – 16,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui, din str. Călugăreni nr. 63, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului. (Anunt nr 781/03.02.2010)
 • Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, organizează licitaţie publică în vederea închirierii următoarelor bunuri imobile:

  1. Spaţii cu destinaţia de depozite şi teren aferent situate în municipiul Vaslui, Suburbia Moara Grecilor;
  2. Spaţii cu destinaţia de birouri, depozite şi teren aferent situate în municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.91;
  3. Spaţii cu destinaţia de birouri, depozite şi teren aferent situate în municipiul Huşi, Str. Huşi – Albiţa nr.12;
  4. Spaţii cu destinaţia de depozite şi teren aferent situate în oraşul Negreşti, Str. Decebal nr.35;
  5. Spaţii cu destinaţia de birouri şi teren aferent situate în municipiul Vaslui Str. Castanilor nr.8.

  Caietul de sarcini privind închirierea obiectivelor amintite precum şi alte informaţii utile ofertanţilor pot fi obţinute la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, Direţia Tehnică -Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, zilnic între orele 8,00-16,00.
  Ofertele se depun la registratura Consiliului Judeţean Vaslui (cam. 418, etaj. IV) până la data de 15.02.2010, ora 10,00.
  Deschiderea plicurilor se va face la data de 15.02.2010, ora 13,30.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui (cam. 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361095 interior 132. (439/25.01.2010)


 • Consiliul Judeţean Vaslui, titular al proiectului:Reparatii pod pe DJ 244 I peste paraul Sarateni sat Sarateni, judetul Vaslui”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu,necesară pentru obţinerea acordului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni nr. 63, telefon 0335 401723 şi la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, în zilele de luni – vineri, orele 8,00 – 16,00.
  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui, din str. Călugăreni nr. 63, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului. (publicat pe 18.01.2010)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-01-25 (2520 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact