Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694769
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunturi 2009

 • Anunţ Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate


 • Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, organizează licitaţie publică în vederea vânzării imobilelor compuse din clădiri şi terenul aferent din satul Bumbăta, comuna Vetrişoaia, satul Stănileşti, comuna Stănileşti şi satul Vetrişoaia, comuna Vetrişoaia, care fac parte din domeniul privat al judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
  Caietul de sarcini al vânzării precum şi alte informaţii utile ofertanţilor pot fi obţinute la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, zilnic între orele 8,00-16,00.
  Ofertele se depun la registratura Consiliului Judeţean Vaslui (cam. 418, etaj. IV) până la data de 05.10.2009, ora 11,00.
  Deschiderea plicurilor se va face la data de 06.10.2009, ora 10,00.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui (cam. 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361095 interior 132. (Anunt nr. 6751/16.09.2009)


 • CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, titular al proiectului “Staţie de epurare ape uzate Vaslui - Reabilitarea sistemului de alimentare de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare” din intravilanul municipiului Vaslui, str. Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a proiectului, respectiv de avizare prin procedură simplificată (fără evaluarea impactului asupra mediului) necesară pentru obţinerea acordului de mediu.

  Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Vaslui, din municipiul Vaslui, str. Călugăreni nr. 63, telefon 0335401723 şi la sediul CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI, din str. Ştefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, telefon 0235361095 interior 218, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 – 13,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării. (Anunt nr. 6542/4 noiembrie 2009)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-09-30 (2232 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact