Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704308
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2009 105-172

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2009


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri din 2009: 1-104 105-172 ; ARHIVA


Hotarârea nr. 105/28 august 2009 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 106/28 august 2009 privind înfiinţarea „Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 107/28 august 2009 privind înfiinţarea „Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 108/28 august 2009 privind înfiinţarea „Centrului Respiro ACASĂ - O binecuvântare a timpului”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 109/28 august 2009 privind înfiintarea serviciului „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 110/28 august 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.90/2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 111/28 august 2009 privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 112/28 august 2009 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 113/28 august 2009 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
Data: 04 septembrie 2009

Hotarârea nr. 114/10 septembrie 2009 privind participarea Consiliului judeţean Vaslui la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;
Data: 15 septembrie 2009

Hotarârea nr. 115/10 septembrie 2009 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 15 septembrie 2009

Hotarârea nr. 116/10 septembrie 2009 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 15 septembrie 2009

Hotarârea nr. 117/10 septembrie 2009 privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2009;
Data: 15 septembrie 2009

Hotarârea nr. 118/10 septembrie 2009 privind alegerea membrilor Consiliului de administraţie la SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui pentru mandatul 2009-2013;
Data: 15 septembrie 2009

Hotarârea nr. 119/10 septembrie 2009 privind rectificarea a VI-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 15 septembrie 2009

Hotarârea nr. 120/16 septembrie 2009 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013;
Data: 22 septembrie 2009

Hotarârea nr. 121/30 septembrie 2009 prin care se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a domnilor Dogaru Ciprian-Cătălin, Butnaru Liviu şi Branişte Sorin, înscrişi pe lista Partidului Naţional Liberal
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 122/30 septembrie 2009 privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 123/30 septembrie 2009 privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 124/30 septembrie 2009 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 125/30 septembrie 2009 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 126/30 septembrie 2009 privind rectificarea a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 127/30 septembrie 2009 privind adoptarea bugetelor Consiliului judeţean Vaslui pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 128/30 septembrie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenta medico-sociala Codăesti” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 129/30 septembrie 2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 130/30 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare a 8 drumuri judeţene” şi ai obiectivului de investiţie „Modernizare treceri la nivel cu calea ferată aferente obiectivului - Reabilitare şi modernizare DJ 244 B”;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 131/30 septembrie 2009 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Lipovăţ şi în administrarea consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 132/30 septembrie 2009 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 133/30 septembrie 2009 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 134/30 septembrie 2009 privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 135/30 septembrie 2009 privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor: "Bază sportivă multifuncţională cu teren de handbal tip II" şi "Sala de educaţie fizică şcolară" care se vor realiza pe teritoriul comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui;
Data: 05 octombrie 2009

Hotarârea nr. 136/30 octombrie 2009 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 137/30 octombrie 2009 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 138/30 octombrie 2009 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare a 4 drumuri judeţene”;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 139/30 octombrie 2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 140/30 octombrie 2009 privind rectificarea a III-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 141/30 octombrie 2009 privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2010;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 142/30 octombrie 2009 privind stabilirea taxelor de intrare la obiectivul turistic „Planetariu” Bîrlad, aparţinând Muzeului „V. Pârvan” Bîrlad;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 143/30 octombrie 2009 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 144/30 octombrie 2009 privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 145/30 octombrie 2009 privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 146/30 octombrie 2009 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 147/30 octombrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 246A, km 0+000-1+311, jud. Vaslui.”
Data: 11 noiembrie 2009

Hotarârea nr. 148/24 noiembrie 2009 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 149/24 noiembrie 2009 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 150/24 noiembrie 2009 privind aprobarea proiectului „Pregătirea profesională a personalului Consiliului judeţean Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 151/24 noiembrie 2009 privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 152/24 noiembrie 2009 privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 153/24 noiembrie 2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui si al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2010;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 154/24 noiembrie 2009 privind aprobarea „Strategiei de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice” pentru judeţul Vaslui;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 155/24 noiembrie 2009 privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale 2009-2013 ANEXA
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 156/24 noiembrie 2009 privind diminuarea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 157/24 noiembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „CENTRALĂ TERMICĂ - MUZEUL JUDEŢEAN „Ştefan cel Mare” VASLUI”
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 158/24 noiembrie 2009 privind rectificarea a VI-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 07 decembrie 2009

Hotarârea nr. 159/07 decembrie 2009 privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Codăeşti pentru implementarea proiectului „Reconstrucţia ecologică, forestieră pe terenuri degradate, tarlaua Coasta Viilor, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui”;
Data: 09 decembrie 2009

Hotarârea nr. 160/07 decembrie 2009 privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Fălciu pentru implementarea proiectului „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, perimetrul de ameliorare „Copăceana, Rânzeşti”, comuna Fălciu, judeţul Vaslui, suprafaţa- 50 ha”;
Data: 09 decembrie 2009

Hotarârea nr. 161/07 decembrie 2009 privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Rebricea pentru implementarea proiectului „Împădurirea terenului agricol degradat, constituit în perimetrul de ameliorare Tufeşti, comuna Rebricea, judeţul Vaslui”;
Data: 09 decembrie 2009

Hotarârea nr. 162/07 decembrie 2009 privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Ştefan cel Mare pentru implementarea proiectului „Împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrele de ameliorare Capul Dealului, Moara Cuzei, Radiac, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui”.
Data: 09 decembrie 2009

Hotarârea nr. 163/18 decembrie 2009 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 21 decembrie 2009

Hotarârea nr. 164/18 decembrie 2009 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 165/18 decembrie 2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora, în anul 2010;
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 166/18 decembrie 2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2010;
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 167/18 decembrie 2009 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2010;
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 168/18 decembrie 2009 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 169/18 decembrie 2009 privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui.
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 170/18 decembrie 2009 pentru modificarea Hotărârii nr.33/2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 171/18 decembrie 2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vaslui a unui număr de 39 locuinţe sociale situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str.V. Pârvan, nr.4, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi schimbarea destinaţiei acestora în locuinţe de serviciu
Data: 22 decembrie 2009

Hotarârea nr. 172/18 decembrie 2009 transmiterea unui număr de 14 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea unor instituţii publice de interes judeţean
Data: 22 decembrie 2009Hotărâri din 2009: 1-104 105-172 ; ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-09-04 (5284 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact