Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6091945
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProgram judeţean pentru finanţare nerambursabilă 2009

Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofitde interes general pe anul 2009


Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 43 din 3 aprilie 2009, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009, în domeniile cultură, culte şi sport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 93/14.04.2000, Partea a-VI-a.

Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii, cultelor şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Sunt eligibile :

  • organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului, culturii si cultelor;
  • cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui, recunoscute conform legii ;
  • organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute legal.

Suma totală alocată pentru Program în anul 2009 este de 350.000 lei.

Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, Direcţia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 int.112, int.116, e-mail:consiliu@cjvs.eu, şi pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro.

Solicitările de finanţare nerambursabilă trebuie depuse până la 12 iunie, la ora 16.00 pm, la următoarea adresă: Consiliul Judeţean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168, municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009

Pachet informativ - Domeniul Sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-05-13 (4103 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact