Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5574394
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

DISPOZIŢIA Nr. 59/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

                                                                                                                                                              

DISPOZIŢIA  Nr. 59/2009
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 martie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean;

2. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”,  a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şiimplementarea proiectului;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sectorul apă şi apă uzată – judeţul Vaslui;

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi a proiectelor din cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”;

7. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu ziarul „Obiectiv” a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

Dată astăzi, 20 martie 2009

             

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica   

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-03-20 (1678 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact