Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687899
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2009 1-104

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2009


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri din 2009: 1-104 105-172 ; ARHIVA


Hotarârea nr. 1/30 ianuarie 2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cristea Victor, ales pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a validării mandatului de deputat
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 2/30 ianuarie 2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cărare Viorel, ales pe lista Partidului Democrat Liberal, ca urmare a validării mandatului de deputat
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 3/30 ianuarie 2009 privind validarea unui mandat de consilier judeţean
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 4/30 ianuarie 2009 privind solicitarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de resortul intendenţă, scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 5/30 ianuarie 2009 privind aprobarea proiectului “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 6/30 ianuarie 2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui”
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 7/30 ianuarie 2009 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 8/30 ianuarie 2009 privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 9/30 ianuarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului «Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad»
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 10/30 ianuarie 2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 11/30 ianuarie 2009 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 12/30 ianuarie 2009 privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean 248A limita judeţului Iaşi – Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 13/30 ianuarie 2009 privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean DJ 207E (DN2F)-Negreşti (DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 04 februarie 2009

Hotarârea nr. 14/27 februarie 2009 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 15/27 februarie 2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 16/27 februarie 2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie din cadrul proiectului „Adãpost de zi şi noapte pentru copiii strãzii Vaslui”;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 17/27 februarie 2009 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 18/27 februarie 2009 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 19/27 februarie 2009 privind aprobarea numãrului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unitãţilor de învãţãmânt special;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 20/27 februarie 2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2009;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 21/27 februarie 2009 privind desfiinţarea Observatorului judeţean pentru drepturile copilului Vaslui;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 22/27 februarie 2009 privind eliberarea, la cerere, a doamnei POP RODICA din funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 23/27 februarie 2009 privind numirea temporarã a domnului ONCIU LUCIAN-VALENTIN în funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 24/27 februarie 2009 privind constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncã de pe lângã Consiliul judeţean Vaslui;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 25/27 februarie 2009 privind modificarea Hotãrârii nr.181/23.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţã medico-socialã Bãceşti şi Codãeşti precum şi/sau susţinãtorii legali ai acestora pe anul 2009;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 26/27 februarie 2009 privind aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analizã şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2008;
Data: 16 martie 2009

Hotarârea nr. 27/10 martie 2009 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009;
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 28/10 martie 2009 privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos;
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 29/27 martie 2009 privind validarea unui mandat de consilier judeţean;
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 30/27 martie 2009 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 31/27 martie 2009 privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şi implementarea proiectului;
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 32/27 martie 2009 privind aprobarea Master Planului pentru judeţul Vaslui, privind sectorul apă şi apă uzată; ANEXA - Master plan (41MB)
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 33/27 martie 2009 privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009”
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 34/27 martie 2009 privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv” a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 35/27 martie 2009 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 36/27 martie 2009 privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 37/27 martie 2009 privind eliberarea si numirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 31 martie 2009

Hotarârea nr. 38/03 aprilie 2009 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 39/03 aprilie 2009 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 40/03 aprilie 2009 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 41/03 aprilie 2009 privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2009;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 42/03 aprilie 2009 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 43/03 aprilie 2009 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 44/03 aprilie 2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC “Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 45/03 aprilie 2009 privind validarea domnului HULUŢĂ TRAIAN, subprefect al judeţului Vaslui, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 46/03 aprilie 2009privind eliberarea doamnei POAMĂ ELENA din funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui ;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 47/03 aprilie 2009 privind autorizarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui; ANEXA
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 48/03 aprilie 2009privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”;
Data: 14 aprilie 2009

Hotarârea nr. 49/20 mai 2009 privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 50/20 mai 2009privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 51/20 mai 2009 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 52/20 mai 2009privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 53/20 mai 2009 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 54/20 mai 2009privind aprobarea contului de execuţie a creditelor externe-imprumut bancar al judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 55/20 mai 2009 privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 56/20 mai 2009privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului acesteia;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 57/20 mai 2009 privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 58/20 mai 2009privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 59/20 mai 2009 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 60/20 mai 2009privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 39/2008;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 61/20 mai 2009 privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru semnarea contractului de comodat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Stelian” privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în Bîrlad, b-dul Epureanu, nr.19, prevăzută în Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.20/2008;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 62/20 mai 2009privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului Judeţean Vaslui la a doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzowa – Wroclaw, Polonia;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 63/20 mai 2009 privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2009;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 64/20 mai 2009privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, ce se finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 65/20 mai 2009 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pe drumurile judeţene ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării Studiilor de fezabilitate;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 66/20 mai 2009pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Nr.65/2008 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 67/20 mai 2009 privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC „Lucrări drumuri şi poduri” SA Vaslui;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 68/20 mai 2009privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 69/20 mai 2009 privind aprobarea actualizării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al judeţului Vaslui; ANEXA
Data: 28 mai 2009

Hotarârea nr. 70/26 iunie 2009privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 71/26 iunie 2009 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 72/26 iunie 2009privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 73/26 iunie 2009 prin care se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 74/26 iunie 2009privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 75/26 iunie 2009 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 76/26 iunie 2009privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 77/26 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 78/26 iunie 2009privind aprobarea proiectului „Consiliul Local-Responsabilitate şi Profesionalism” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 79/26 iunie 2009 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 80/26 iunie 2009privind aprobarea actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural-istoric al municipiului Bârlad”;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 81/26 iunie 2009 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Ştefan Vodă-Republica Moldova;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 82/26 iunie 2009 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Soroca - Republica Moldova;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 83/26 iunie 2009 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Orhei - Republica Moldova;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 84/26 iunie 2009 privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 85/26 iunie 2009 privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 86/26 iunie 2009privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 87/26 iunie 2009 privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţia de staţie de transfer deşeuri din administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraş Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 88/26 iunie 2009privind modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.59/20.05.2009 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 89/26 iunie 2009 privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 90/26 iunie 2009privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 27/2009 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009;
Data: 07 iulie 2009

Hotarârea nr. 91/16 iulie 2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”;
Data: 20 iulie 2009

Hotarârea nr. 92/16 iulie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 20 iulie 2009

Hotarârea nr. 93/31 iulie 2009 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 94/31 iulie 2009 privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 95/31 iulie 2009 privind rectificare a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 96/31 iulie 2009 privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 97/31 iulie 2009 privind rectificarea a III-a a fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 98/31 iulie 2009 privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 99/31 iulie 2009 privind aprobarea proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord –Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 100/31 iulie 2009 pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 101/31 iulie 2009 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1” din municipiul Bîrlad, str.Vasile Pârvan, nr.4;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 102/31 iulie 2009 privind aprobarea "Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2009-2010";
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 103/31 iulie 2009 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului "Victor Ion Popa" Bîrlad;
Data: 10 august 2009

Hotarârea nr. 104/31 iulie 2009 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui
Data: 10 august 2009Hotărâri din 2009: 1-104 105-172 ; ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-02-04 (7172 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact