Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5781881
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Publicitate publica - Europarteneri

INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de
Servicii servicii de tiparire materiale promovare în cadrul proiectului “EUROPARTENERI”,
prin "cerere de oferte offline"

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate este corespunzător exercitării activităţii profesionale pentru îndeplinirea contractului de servicii de tiparire materiale promovare în cadrul proiectului „Europarteneri”, să depună oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii:

- de tiparire materiale promovare în cadrul proiectului „Europarteneri”
Cod CPV: 79800000-2

- Obiectul contractului: Achiziţie servicii de tipărire materiale de promovare în cadrul proiectului “EUROPARTENERI”
- Data publicarii: 31.10.2008.
- Data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor: 17.11.2008 ora 11.00.
- Data si ora deschiderii ofertelor: 17.11.2008 ora 13.00.
- Limba de redactare a ofertei: Romana
- Criterii de calificare:
a) situatia personala a candidatului sau ofertantului:
- sa nu fie in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006;
- sa nu se afle intruna sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
- sa aiba obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului;
c) capacitatea tehnică şi/sau profesională :
- îndeplinirea şi finalizarea a cel putin unui contract care a avut ca obiect
prestarea unor servicii similare ca natura si complexitate

- Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: In baza unei solicitari scrise, la sediul C.J.Vaslui, etaj 2, camera 227.


Invitatie de participare

Documentatia de atribuire


Data publicării invitaţiei de participare:
- nr. 1495 din data: 2008-11-03 in www.publicitatepublică.roCopyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-11-04 (2439 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact