Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650677
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 382/2008

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 382 /2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29 octombrie 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în Contractul de arendă pentru anul fiscal 2008;

6. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi şi cauciucuri pentru vehiculele care circulă pe aceste drumuri;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.150/2007 privind propunerea de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale a sectorului de drum judeţean DJ 242: Bîrlad (DN24) - Trestiana – Griviţa – limita judeţului Galaţi (Bălăbăneşti), km 0+000 – 9+140;

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor la obiectivul de investiţii Refuncţionalizare şi reabilitare bloc G1 Bîrlad;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului judeţului Vaslui pentru proiectul „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între judeţul Vaslui şi Mănăstirea Pârveşti privind realizarea proiectului „Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin restaurarea şi valorificarea obiectivului de patrimoniu - Mănăstirea Pârveşti”;

11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în comuna  Vutcani, sat Vutcani, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei protejate în comuna  Lipovăţ, sat Chiţoc, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean  de   Evidenţa  Persoanelor Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „EURONEST” – A.D.I.E;

15. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia judeţeană pentru protecţia copilului Vaslui;

Dată astăzi, 23 octombrie 2008

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi  

                                                                              
                                                                        
                                                                        Avizat pentru legalitate:
                                                                           Secretarul judeţului Vaslui,
                                                                                                        Gheorghe Stoica         

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-10-24 (1458 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact