Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694757
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2008 119-187

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2008


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

1-118 119-187 ; ARHIVA


Hotarârea nr. 119/12 septembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare DJ 207E (DN2F)- Negreşti (DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km), judeţul Vaslui”;
Data: 18 septembrie 2008

Hotarârea nr. 120/12 septembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare DJ 248A:limita judeţului Iaşi-Buda-DJ 207E(Oşeşti) de la km: 68+500 - 70+400(1,9 km), judeţul Vaslui”;
Data: 18 septembrie 2008

Hotarârea nr. 121/12 septembrie 2008 privind împuternicirea unor funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui pentru a constata contravenţiile şi aplica sancţiuni la regimul exploatării drumurilor judeţene;
Data: 18 septembrie 2008

Hotarârea nr. 122/30 septembrie 2008 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 123/30 septembrie 2008 privind rectificarea a III-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 124/30 septembrie 2008 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 125/30 septembrie 2008 pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2007
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 126/30 septembrie 2008 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 127/30 septembrie 2008 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 128/30 septembrie 2008 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 129/30 septembrie 2008 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 130/30 septembrie 2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.38/2008 privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.107/2008
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 131/30 septembrie 2008 privind declararea disponibilizării terenului agricol în suprafaţă de 20 ha, aflat în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pentru realizarea depozitului ecologic prin intermediul proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui "
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 132/30 septembrie 2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean în adunarea generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare a judeţului Vaslui (ADIV) şi mandatarea acestuia pentru a vota "pentru" aprobarea actelor adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 133/30 septembrie 2008 privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui de a semna actele adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 134/30 septembrie 2008 privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 135/30 septembrie 2008 privind numirea doamnei FÎRĂ MARIANA pentru a ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale Judeţului Vaslui
Data: 08 octombrie 2008

Hotarârea nr. 136/29 octombrie 2008 privind repartizarea pe unitãţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate TVA destinate finanţãrii cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2008;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 137/29 octombrie 2008 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 138/29 octombrie 2008 privind rectificarea a IV-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 139/29 octombrie 2008 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 140/29 octombrie 2008 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în naturã în contractul de arendã pentru anul fiscal 2008;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 141/29 octombrie 2008 privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulã pe aceste drumuri;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 142/29 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea Hotãrârii Consiliului judeţean nr.150/2007 privind propunerea de încadrare în categoria funcţionalã a drumurilor naţionale a sectorului de drum judeţean DJ 242: Bîrlad (DN24) - Trestiana – Griviţa – limita judeţului Galaţi (Bãlãbãneşti), km 0+000 – 9+140;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 143/29 octombrie 2008 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1” din mun.Bîrlad, str.Vasile Pârvan, nr.4;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 144/29 octombrie 2008 privind aprobarea documentului strategic Master Plan privind gestionarea deşeurilor 2007-2037, judeţul Vaslui;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 145/29 octombrie 2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat între judeţul Vaslui şi Mãnãstirea Pârveşti în vederea realizãrii proiectului „Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin restaurarea şi valorificarea obiectivului de patrimoniu - Mãnãstirea Pârveşti”;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 146/29 octombrie 2008 privind înfiinţarea locuinţei protejate în comuna Vutcani, sat Vutcani, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 147/29 octombrie 2008 privind înfiinţarea Locuinţei protejate în comuna Lipovãţ, sat Chiţoc, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 148/29 octombrie 2008 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 149/29 octombrie 2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generalã şi Consiliul de Administraţie ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã „EURONEST” – A.D.I.E;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 150/29 octombrie 2008 privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 151/29 octombrie 2008 privind numirea domnului Manolache Constantin în funcţia de director al Centrului de Asistenţã Medico-Socialã Ghermãneşti;
Data: 07 noiembrie 2008

Hotarârea nr. 152/28 noiembrie 2008 privind validarea unui mandat de consilier judeţean;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 153/28 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului „Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socialã a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 154/28 noiembrie 2008 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2008;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 155/28 noiembrie 2008 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 156/28 noiembrie 2008 privind rectificarea a VI-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiazã în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 157/28 noiembrie 2008 privind majorarea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului jud. Vaslui pentru anul 2009;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 158/28 noiembrie 2008 privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 159/28 noiembrie 2008 privind înfiinţarea Societãţii comerciale „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 160/28 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului „Sistem informatic integrat al jud. Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 161/28 noiembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem informatic integrat al Judeţului Vaslui”;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 162/28 noiembrie 2008 privind aprobarea actualizãrii Planului de analizã şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 163/28 noiembrie 2008 privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţionalã nr.16, proprietate publicã a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 164/28 noiembrie 2008 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 165/28 noiembrie 2008 privind modificarea statului de funcţii al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 166/28 noiembrie 2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean în Adunarea generalã a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitarã de utilitãţi publice pentru serviciul de alimentare cu apã şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti - judeţul Vaslui (APC - Vaslui) şi mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui de a semna actele adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui;
Data: 08 decembrie 2008

Hotarârea nr. 167/16 decembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 136/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2008
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 168/16 decembrie 2008 privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008;
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 169/16 decembrie 2008 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 170/16 decembrie 2008 privind rectificarea a VII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 171/16 decembrie 2008 privind rectificarea a V-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 172/16 decembrie 2008 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului “ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 173/16 decembrie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului « Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780»
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 174/16 decembrie 2008 privind aprobarea proiectului “Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti“şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 175/16 decembrie 2008 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti”
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 176/16 decembrie 2008 privind transformarea unui post în regim contractual de şofer în muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 22 decembrie 2008

Hotarârea nr. 177/23 decembrie 2008 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 12 ianuarie 2009

Hotarârea nr. 178/23 decembrie 2008 privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008
Data: 12 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 179/23 decembrie 2008 privind rectificarea a VIII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008
Data: 12 ianuarie 2009

Hotarârea nr. 180/23 decembrie 2008 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
Data: 12 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 181/23 decembrie 2008 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorilor legali ai acestora, în anul 2009
Data: 12 ianuarie 2009

Hotarârea nr. 182/23 decembrie 2008 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2009
Data: 12 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 183/23 decembrie 2008 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru anul 2009
Data: 12 ianuarie 2009

Hotarârea nr. 184/23 decembrie 2008 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2009
Data: 12 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 185/23 decembrie 2008 privind înfiinţarea cabinetului preşedintelui consiliului judeţean şi a unui comp. de specialitate de transport public jud., prin curse regulate speciale denumit Autoritatea de Autorizare
Data: 12 ianuarie 2009

Hotarârea nr. 186/23 decembrie 2008 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport, în judeţul Vaslui
Data: 12 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 187/23 decembrie 2008 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Data: 12 ianuarie 2009
1-118 119-187 ; ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-09-18 (5641 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact